Amerykańska dodatkowa pomoc zagraniczna umacnia przywództwo USA w zakresie globalnej walki z COVID-19

6 maja 2020 

Sekretarz stanu Michael R. Pompeo

Walcząc wspólnymi siłami z kononawirusem w kraju, Stany Zjednoczone jak zawsze w chwilach próby stoją u boku naszych globalnych partnerów. Zdrowszy świat to zdrowsze Stany Zjednoczone.

Od z górą pięćdziesięciu lat Stany Zjednoczone wnoszą największy wkład w globalne bezpieczeństwo zdrowotne i programy pomocy humanitarnej, przyczyniając się do ratowania ludzkiego życia na naszej planecie. Stany Zjednoczone przewodziły walce z ebolą, HIV/AIDS, gruźlicą, malarią oraz innymi chorobami zakaźnymi, jak również w zakresie pomocy humanitarnej na całym świecie, jak to miało ostatnio miejsce w odpowiedzi na kryzys w Wenezueli i Syrii.

Również dzisiaj Stany Zjednoczone przewodzą globalnej walce z pandemią COVID -19, przeznaczając na globalne potrzeby zdrowotne i pomoc humanitarną dodatkowe 128 mln dolarów.

Nowe zobowiązanie pomocowe powiększa całkowitą pulę dotychczasowej pomocy świadczonej przez USA do ponad 900 mln dolarów z przeznaczeniem na ratowanie życia, pomoc humanitarną i ekonomiczną dla ponad 120 krajów.

Z ogłoszonej dziś nowej puli pomocowej suma 100 mln dolarów wesprze działania profilaktyczne oraz wykrywanie i zwalczania koronawirusa. Pozostałe 28 mln dolarów zostaną spożytkowane na zapobieganie rozprzestrzeniania COVID-19 wśród zagrożonych grup uchodźców i migrantów, co obejmie również pomoc humanitarną.

Walcząc w tym samym czasie z wirusem na froncie krajowym, Amerykanie pozostają największym na świecie przekazicielem pomocy humanitarnej. W uzupełnieniu pomocy rządowej, prywatne amerykańskie firmy, organizacje typu non-profit i charytatywne oraz indywidualni darczyńcy przekazali wspólnie blisko 4 mld dolarów. W ramach pomocy rządowej i pozarządowej Amerykanie przekazali blisko 6,5 mld dolarów na globalną walkę z COVID-19, co odpowiada blisko 60 proc. całkowitych globalnych środków pomocowych.

Stany Zjednoczone niezmiennie witają każdą ofertę wartościowej pomocy na walkę z pandemią od darczyńców z całego świata, która ma transparentną formę i nie jest obwarowana żadnymi warunkami.