Zmiana Warty w Centrum Dowodzenia Dywizji w Poznaniu

Wiesbaden, Niemcy – W dn. 28 lutego, 2018 roku 1. Dywizja Piechoty przejmie dowództwo od 4. Dywizji w dywizyjnym centrum dowodzenia Amerykańskich Sił Lądowych w Europie w ramach wspierania operacji Atlantic Resolve.

Trzy lata temu w odpowiedzi na zwiększone napięcie w regionie 4. Dywizja Piechoty utworzyła pierwsze Centrum Dowodzenia Dywizji (CME) w ramach operacji Atlantic Resolve będące kwaterą pośrednią między Siłami Lądowymi USA a regionalnie rozmieszczonymi siłami amerykańskimi w ośmiu krajach Europy Środkowej, w tym w Bułgarii, Estonii, na Węgrzech, Łotwie, Litwie, Polsce, Rumunii i Słowacji.

Centrum Dowodzenia Dywizji w Poznaniu jest odpowiedzialne za dowodzenie i kierowanie 6000 żołnierzy, organizując dwustronne szkolenia, operacje i międzynarodowe ćwiczenia z siłami sprzymierzonych krajów w celu odstraszania agresywnych działań i zwiększenia stabilności regionu.