Promocja współpracy wojskowej USA z Polską podczas Dnia Bezpieczeństwa w Radomiu

31 maja Z-ca Attache Wojsk Lądowych  Ambasady USA, major Andrew Underwood wygłosił wykład na temat historii, teraźniejszości i przyszłości współpracy wojskowej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w ramach Dnia Bezpieczeństwa zorganizowanego przez Wyższą Szkołę Handlową w Radomiu pod hasłem „20 lat Polski w strukturach NATO. ”Celem tegorocznego wydarzenia było zwiększenie wiedzy na temat Paktu Północnoatlantyckiego i roli Polski w Sojuszu, a także pogłębienie wiedzy opinii publicznej o funkcjonowaniu instytucji obywatelskich i demokratycznych.

Organizatorzy imprezy zapewnili uczestnikom możliwość zapoznania się z historycznymi pojazdami wojskowymi (w tym amerykańskimi) należącymi do Grupy Rekonstrukcyjnej Pilica oraz sprzętem wykorzystywanym w misjach ratowniczych (np. sprzęt ratowniczy dla pilotów wojskowych). Uczestnicy mogli też poznać tajniki laboratorium kryminalistycznego i obejrzeć wystawę starej i wspołczesnej broni palnej.

Partnerem wydarzenia był American Corner w Radomiu.