Międzynarodowy Dzień Demokracji

Międzynarodowy Dzień Demokracji to okazja, by przypomnieć o niezłomnym zaangażowaniu naszego narodu na rzecz ochrony niezbywalnych praw, które legły u podstaw naszej demokracji. W Stanach Zjednoczonych prawa te definiuje poszanowanie dla wolności jednostki i ludzkiej godności. Prężne, zróżnicowane i niezależne społeczeństwo obywatelskie to kamień węgielny owych podstawowych wartości. Przestrzeń publiczna do realizacji niezbywalnych praw jest niezbędna dla społeczeństwa obywatelskiego, wnoszącego wkład na rzecz silnych demokratycznych instytucji, ochrony praw człowieka oraz fundamentalnych wartości, zwalczania korupcji i umacniania transparentności.

Stany Zjednoczone witają z uznaniem poczynania tych rządów, które podejmują reformy na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; równocześnie jednak jesteśmy głęboko zaniepokojeni globalnym trendem w kierunku pomniejszania przestrzeni publicznej. Wspomniane trendy obejmują wprowadzanie licznych praw i przepisów nakładających nadmierne ograniczenia na prawo do stowarzyszania się, pokojowych zgromadzeń, swobody wypowiedzi, religii i wiary.

Naród amerykański i wielu naszych sprzymierzeńców korzystają w pełni z owoców demokracji. Podstawą naszego rozwoju są fundamentalne swobody stwarzające możliwości gospodarczego, kulturalnego, edukacyjnego i społecznego postępu. Narody wówczas cieszą się większym bezpieczeństwem, pokojem i dobrobytem, gdy społeczeństwo obywatelskie angażuje się w procesy demokratyczne w sposób wolny i niezagrożony. Stany Zjednoczone będą nadal przewodzić działaniom na rzecz ochrony przestrzeni publicznej w celu umacniania fundamentów demokracji.