Dzień Europy

9 maja 2020

Sekretarz stanu Michael R. Pompeo

W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego składam gratulacje obywatelom Unii Europejskiej z okazji Dnia Europy.

Od blisko trzech ćwierćwieczy trwałe więzi, na które się składają wspólna historia, demokratyczne wartości i zaangażowanie na rzecz pokoju i dobrobytu tworzą podwaliny współpracy między Stanami Zjednoczonymi i Europą.  Wspólnym wysiłkiem staramy się zapewnić naszym obywatelom spokój, bezpieczeństwo i dobrobyt.  Silne partnerstwo między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską odgrywa istotną rolę w walce z pandemią COVID-19; jestem przekonany, że dzięki trwałej współpracy pokonamy ten trudny okres.

W tym roku obchodzimy 30. rocznicę programu wymiany Fulbrighta-Schumana, dzięki któremu Amerykanie i Europejczycy mogą po obu stronach Atlantyku studiować, prowadzić badania naukowe, budować trwałe przyjaźnie i wnosić wkład w relacje międzyludzkie między Stanami Zjednoczonymi i Europą.

Z okazji Dnia Europy składam gratulacje państwom członkowskim, obywatelom oraz instytucjom Unii Europejskiej.