Przesłanie Prezydenta z okazji Narodowego Dnia Ofiar Komunizmu, 2019

7 listopada 2019

W Narodowy Dzień Ofiar Komunizmu pamiętamy o ponad 100 milionach ludzi, którzy zginęli w wyniku ucisku komunistycznego. Dzisiaj ponawiamy nasze zobowiązanie do zapewnienia wszystkim ludziom pokoju i dobrobytu opartego na podstawowych zasadach demokracji – wolności, sprawiedliwości i głębokim szacunku dla wartości każdego życia ludzkiego.

Tegoroczny Narodowy Dzień Ofiar Komunizmu zbiega się z 30. rocznicą upadku muru berlińskiego. 9 listopada 1989 r. zdeterminowani mężczyźni i kobiety przekuli doniosłe słowa prezydenta Ronalda Reagana w wielki czyn, burząc ten symbol totalitaryzmu i wysyłając całemu światu przesłanie, że demokracja i praworządność zawsze zatriumfują nad uciskiem i tyranią. Kiedy upamiętniamy ten kamień milowy dotyczący praw człowieka, postanawiamy kontynuować współpracę z naszymi sojusznikami i partnerami, aby płomienie wolności paliły się jako promyk nadziei i szansy na całym świecie.

Kiedy zatrzymujemy się z zadumą w tym dniu pamięci, aby uczcić ofiary komunizmu na całym świecie, musimy nieustannie dążyć do ochrony umiłowanych wolności, które sprzyjają pokojowi i uwalniają niespotykany dotąd dobrobyt. Razem możemy zbudować przyszłość wolną od zła komunizmu.