Komunikat prasowy: Światowy Dzień Dzikiej Przyrody

Komunikat prasowy: Światowy Dzień Dzikiej Przyrody
biuro rzecznika prasowego
Waszyngton
27 lutego 2019

Organizacja Narodów Zjednoczonych ustanowiła 3 marca Światowym Dniem Dzikiej Przyrody z myślą o poszerzeniu stanu naszej wiedzy nt. światowej fauny i flory. W tym roku obchodzimy ten dzień po raz szósty, a po raz pierwszy tematem nadrzędnym będą gatunki morskie i dotyczące ich zagrożenia. Dzika przyroda ma znaczenie ekologiczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, a jej ochrona jest ważna dla zrównoważonego rozwoju i dobrobytu człowieka.

Departament Stanu USA ściśle współpracuje z partnerami międzyagencyjnymi, zagranicznymi rządami, organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym na całym świecie, aby chronić przyrodę i zapewnić gatunkom fauny i flory dalszy rozwój w ich naturalnym środowisku z myślą o przyszłych pokoleniach.

Dla ukazania istniejących powiązań między nielegalnym handlem dziką fauną i florą a innymi formami przestępczości międzynarodowej, Kirsten Madison, asystent sekretarza stanu ds. walki z narkotykami i egzekwowania prawa (INL), poprowadzi 28 lutego br. debatę nt. dalszych działań mające na celu ograniczenie przestępczości przeciwko dzikiej przyrodzie.

Tego samego dnia Marcia S. Bernicat, zastępca sekretarza stanu ds. oceanów, środowiska i nauki (OES), będzie gościć prelegentów prezentujących nowatorskie rozwiązania w zakresie ochrony przyrody.

Departament Stanu USA (poprzez INL i OES) odgrywa ważną rolę w opracowywaniu i wdrażaniu programów, współpracy partnerskiej i konkretnych działań nastawionych na zwalczanie handlu dziką fauną i florą.

W sprawie ewentualnych pytań prosimy o kontakt z OES-PA-DG@state.gov. Więcej informacji na temat programu Departamentu Stanu poświęconego innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie zwalczania handlu dziką fauną i florą można znaleźć na stronie: http://www.zoohackathon.com/ .