Komunikat sekretarza stanu Pompeo z okazji Międzynarodowego Dnia Romów

komunikat prasowy

sekretarza stanu Michaela R. Pompeo
Waszyngton, 5 kwietnia 2019

W imieniu rządu Stanów Zjednoczonych składam gratulacje społeczności romskiej z okazji Międzynarodowego Dnia Romów.

W tym dniu podkreślamy bogatą spuściznę kulturową i tradycje społeczności romskiej oraz jej wkład w życie dziesiątków krajów na całym świecie zamieszkiwanych przez Romów, jak na przykład Stany Zjednoczone. Niestety, w wielu przypadkach Romowie w codziennym życiu nadal zaznają dyskryminacji, segregacji i marginalizacji. Wzywamy rządy wszystkich krajów do podejmowania działań na rzecz zwalczania nietolerancji wobec Romów oraz innych grup spychanych na margines oraz do zapewnienia im pełnego uczestnictwa w życiu społecznym i gospodarczym, co sprzyja stabilizacji i demokracji.

Stany Zjednoczone potwierdzają swe pełne zaangażowanie na rzecz wspierania godności i równości dla społeczności romskich na całym świecie.