Pracownicy ambasady USA obchodzą Dzień Służby Zagranicznej

W dn. 4 maja ambasador Paul W. Jones uczcił wraz z pracownikami Ambasady USA w Warszawie Dzień Służby Zagranicznej, poświęcony pamięci o tych, którzy ponieśli najwyższą ofiarę, reprezentując amerykańskie placówki za granicą.  Dotychczas podczas pełnienia służby za granicą straciło życie 250 pracowników amerykańskiej dyplomacji.  Ostatnie takie przypadki miały miejsce w Dżubie w Sudanie Południowym i w Bratysławie na Słowacji.  Nazwiska tych, którzy stracili życie znajdują się także na tablicy pamiątkowej w siedzbie Departamentu Stanu w Waszyngtonie.  Dzień Służby Zagranicznej, ustanowiony przez Senat USA, obchodzony jest corocznie 4 maja w placówkach zagranicznych w południe czasu miejscowego.