Światowy Dzień Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy

Obchodzony 20 czerwca Światowy Dzień Uchodźcy stwarza okazję do upamiętnienia blisko 60 mln osób, zmuszonych na skutek przemocy i prześladowań do opuszczenia własnych krajów.

Stany Zjednoczone jako największy indywidualny darczyńca dostarczają pomoc humanitarną wartości wielu miliardów dolarów rocznie, niosąc ratującą życie pomoc milionom najbardziej jej potrzebujących mieszkańców naszej planety. Biuro ds. ludności, uchodźców i migracji przy Departamencie Stanu działa na rzecz  zapewnienia ochrony, zmniejszenia cierpień i rozwiązania trudnej sytuacji życiowej osób prześladowanych i zmuszonych do opuszczenia ojczyzny. W imieniu narodu amerykańskiego niesiemy najbardziej niezbędną pomoc, tworząc w tym celu globalne programy partnerstwa, propagując najlepsze wzorce odpowiedzi na kryzysy humanitarne, włączając pomoc humanitarną w zakres polityki zagranicznej i polityki bezpieczeństwa USA i zachęcających inne kraje do pójścia w nasze ślady.

Stany Zjednoczone są największym indywidualnym darczyńcą, jeśli chodzi o odpowiedź na kryzys syryjski. Od wybuchu kryzysu przekazaliśmy pomoc humanitarną wartości 5,1 mld dolarów. W ramach tych środków miliony osób cierpiących na terenie Syrii oraz 4,6 mln uchodźców syryjskich szukających schronienia w regionie otrzymują żywność, dach nad głową, wodę, opiekę medyczną, ochronę humanitarną i inną pilną pomoc. Wsparcie humanitarne uzupełnia działalność ONZ, innych międzynarodowych organizacji i organizacji pozarządowych. Za pośrednictwem tych organizacji Stany Zjednoczone przekazują pomoc do wszystkich 14 prowincji syryjskich, niosąc ją najbardziej potrzebującym, tym samym ratując życie i niosąc ulgę zagrożonym przemocą i biedą.