Przesłanie prezydenta z okazji Dnia Ziemi

BIAŁY DOM
Biuro Sekretarza Prasowego
22 kwietnia 2018

Dziś naród amerykański świętuje Dzień Ziemi. Dziękujemy Stwórcy za liczne dary, jakimi nas obdzielił.  Do nich należą wspaniałe tereny lądowe i arterie wodne, liczne zasoby naturalne oraz niepowtarzalna dzika przyroda.  Naszym obowiązkiem jako narodu jest docenienie wagi tych życiodajnych darów i ich ochrona dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń.

Zdrowe środowisko naturalne i silna gospodarka pozostają ze sobą w ścisłym związku.  Nasz prawidłowy rozwój nie jest możliwy bez czystego powietrza, czystej ziemi i czystej wody.  Wiemy też, że silna rynkowa gospodarka jest niezbędna dla ochrony tych bogactw.  Kierując się tym, moja administracja działa na rzecz usuwania niepotrzebnych i szkodliwych przepisów, które hamują rozwój gospodarczy i utrudniają lokalnym społecznościom wybór najlepszych rozwiązań dla środowiska.  Już teraz odnotowujemy duży postęp gospodarczy, podejmując działania zgodne z zasadami ochrony środowiska, nie zaś z nimi sprzeczne.

Amerykanie potrafią korzystać z przyrody w sposób odpowiedzialny, by dane nam skarby ziemi zachować dla przyszłych pokoleń.  Administracja, którą kieruję będzie poszerzać bogatą tradycję działań w zakresie zachowania przyrody.

Mam nadzieję, że przy okazji tegorocznego Dnia Ziemi wszyscy Amerykanie okażą swą wdzieczność za środowisko, które wspólnie zamieszkujemy i chronimy i które możemy nazywać domem.