Międzynarodowy Dzień Zwalczania Przemocy wobec Kobiet

25 listopada 2019

Sekretarz stanu Michael R. Pompeo

W związku z obchodzonym 25 listopada Międzynarodowym Dniem Zwalczania Przemocy wobec Kobiet oraz towarzyszącą mu kampanią „Szesnaście dni przeciwko przemocy wobec kobiet” Stany Zjednoczone potwierdzają swe zobowiązanie do występowania w obronie prawa kobiet i dziewcząt na całym świecie do życia bez zagrożenia przemocą.  Stany Zjednoczone uznają niezbywalną godność kobiet i dziewcząt i są gotowe bronić ich bezpieczeństwa oraz działać na rzecz rozwoju kobiet jako przeszłych liderek.

Przemoc na tle płciowym jest problemem globalnym i dotyka każdego roku miliony kobiet i dziewcząt jak też ich rodziny i otoczenie.  Przenika wszystkie sfery życia – jest obecna w środowisku edukacyjnym, w miejscu pracy oraz w domu.  Osłabia globalny pokój i bezpieczeństwo oraz tkankę społeczną spajającą rodziny i społeczności, hamując stabilność społeczną i rozwój gospodarczy krajów.  Położenie kresu przemocy na tle płciowym wymaga skoordynowanych działań i trwałego zaangażowania rządów, sektora prywatnego oraz społeczeństwa obywatelskiego.

Motywem przewodnim tegorocznych „Szesnastu dni” będzie hasło „Zabarwmy świat na pomarańczo. Razem przeciwko gwałtom”. Działania podejmowane pod tym hasłem mają zmobilizować opinię publiczną do występowania przeciwko ohydnej zbrodni, jaką jest gwałt.  Stany Zjednoczone zwracają uwagę na fakt, że akty przemocy seksualnej i gwałty szerzą się zarówno w czasie wojny i pokoju.  Czas położyć kres przemocy na tle płciowym, stanąć u boku ofiar i udzielać im wsparcia.  Stany Zjednoczone są zdecydowane działać na rzecz wyeliminowania przemocy na tle płciowym. Wzywamy kraje na całym świecie do podejmowania wspólnych działań w tym zakresie – w trosce o narodowe bezpieczeństwo, światowy dobrobyt oraz prawa i godności kobiet i dziewcząt na całym świecie.