Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej między Stanami Zjednoczonymi a Polską

DEPARTAMENT STANU STANÓW ZJEDNOCZONYCH

15 sierpnia, 2020 r.

INFORMACJA

Umowa o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską

„Nasz sojusz nie może osiągnąć pełnego potencjału bez solidnego wkładu ze strony wszystkich sojuszników. Prezydent Trump jest wdzięczny za przywództwo Polski w dziele zapewniania sprawiedliwego rozłożenia obciążeń naszej wspólnej obrony.”

– amerykański sekretarz stanu Michael R. Pompeo w dniu 12 lutego 2019 r.

Podczas dzisiejszej uroczystości w Warszawie sekretarz Pompeo i polski minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisali niedawno wynegocjowaną umowę o wzmocnionej współpracy obronnej pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską (EDCA).

Stany Zjednoczone doceniają nasze silne dwustronne relacje z Polską. Liczymy na szybką ratyfikację porozumienia EDCA przez Polskę, która pozwoli nam w pełni wdrożyć wzmocnioną współpracę obronną przewidzianą przez prezydenta Trumpa i prezydenta Dudę.

POLSKA JEST BLISKIM PRZYJACIELEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH I PODPORĄ BEZPIECZEŃSTWA REGIONALNEGO

  • Stosunki pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską są bliskie i ulegają ciągłemu wzmocnieniu. Jesteśmy krajami demokratycznymi, mocno zaangażowanymi na rzecz rządów prawa, praw człowieka i wolności jednostki.
  • Od momentu przystąpienia do Sojuszu Północnoatlantyckiego w 1999 roku, Warszawa jest bliskim sojusznikiem NATO i pełni rolę zwornika bezpieczeństwa regionalnego. Polska jest kluczowym strategicznym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowej. Polscy żołnierze służą „ramię w ramię” z siłami amerykańskimi w Afganistanie i innych miejscach na świecie oraz zapewniają kluczowe wsparcie dla kampanii, której celem jest pokonanie ISIS.
  • Stany Zjednoczone dowodzą grupą bojową rozmieszczoną w Polsce w ramach wzmocnionej wysuniętej obecności sił NATO i dysponują Pancerną Brygadową Grupę Bojową w ramach Operacji „Atlantic Resolve”, finansowanej ze środków Europejskiej Inicjatywy Odstraszania (EDI).

POLSKO-AMERYKAŃSKA UMOWA EDCA ZAPEWNIA NASZYM KRAJOM RAMY PRAWNE DO WSPÓŁPRACY

  • Porozumienie EDCA stanowi odzwierciedlenie wspólnej wizji – nakreślonej w deklaracjach podpisanych przez prezydentów Trumpa i Dudę w 2019 roku i potwierdzonej podczas wizyty prezydenta Dudy w Waszyngtonie w czerwcu 2020 r. – pogłębiania naszej współpracy obronnej.
  • Porozumienie EDCA uzupełnia umowę NATO o statusu sił zbrojnych z 1951 r. (SOFA) i ustanawia ramy dla wzmocnienia i modernizacji naszych zdolności w celu wsparcia zbiorowej obrony Sojuszu NATO. Stany Zjednoczone zawarły podobne umowy z innymi sojusznikami NATO, takimi jak Bułgaria, Węgry i Rumunia.
  • Umowa EDCA określa status prawny amerykańskich sił zbrojnych w Polsce i zapewnia niezbędne uprawnienia, które umożliwią siłom amerykańskim dostęp do konkretnych polskich instalacji wojskowych i prowadzenie działań na rzecz wspólnej obrony. Porozumienie to wspiera również rozbudowę infrastruktury i umożliwia zwiększenie obecności wojsk amerykańskich w Polsce.

POLSKO-AMERYKAŃSKA UMOWA EDCA WZMOCNI NATO I ZWIĘKSZY BEZPIECZEŃSTWO TRANSATLANTYCKIE NA KOLEJNE DZIESIĘCIOLECIA

  • Umowa EDCA zapewnia mechanizm podziału kosztów logistyki i infrastruktury wynikających z obecności sił amerykańskich w Polsce. Tworząc trwałe ramy dla jeszcze ściślejszej współpracy obronnej z kluczowym sojusznikiem NATO, wzmacnia ona bezpieczeństwo i potencjał odstraszania na wschodniej flance sojuszu.
  • Wkład rzeczowy wnoszony przez Polskę w ramach porozumienia EDCA przyniesie bezpośrednie korzyści polskiej gospodarce. Ze swej strony, Stany Zjednoczone będą nadal ponosić koszty szkolenia, wyposażenia i rozmieszczania sił amerykańskich w Polsce, które są znacząco wyższe niż koszty, jakie Polska ponosi w ramach wspierania sił amerykańskich, po ich przybyciu do kraju. Razem wzięte, wysiłki te przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa i stabilności obu narodów w efektywny kosztowo sposób.
  • Umowa EDCA wzmocni i usprawni szeroko zakrojoną koordynację i konsultacje Stanów Zjednoczonych i Polski w kwestiach współpracy obronnej.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z Biurem Spraw Polityczno-Wojskowych, Biurem Kongresu i Spraw Publicznych pod adresem: PM-CPA@state.gov i śledzenie nas na koncie twitterowym: @StateDeptPM.