American Corners

American Corners (Amerykańskie Centra Informacyjne) to wspólne przedsięwzięcia prowadzone przez sekcje Public Affairs (sekcje ds. publicznych) w ambasadach USA a instytucje w krajach gospodarzy (najczęściej są to biblioteki publiczne). American Corners zapewniają dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji nt. USA poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, Internetu, baz danych w eLibrary USA. W ścisłej współpracy z ambasadą organizują również szereg wydarzeń, takich jak publiczne prelekcje i wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, spotkania i wystawy.

AMERICAN CORNERS