Program American Spaces

American Spaces

Ośrodki American Spaces są przykładem amerykańskiego zaangażowania na rzecz samej podstawy demokracji, czyli prawa obywateli do wolnego dostępu do informacji. Ośrodki rejestrują rocznie ponad 16 mln odwiedzin, stanowiąc tym samym fundament dyplomacji publicznej jako interpersonalne forum kontaktu z odbiorcami zagranicznymi.

W 169 krajach działa ponad 700 tego rodzaju ośrodków. Odwiedzający gościnne wnętrza American Spaces uczestniczą w różnorodnych programach i pogłębiają wiedzę o Stanach Zjednoczonych. Ośrodki, które mają siedziby w ambasadach, szkołach, bibliotekach i innych współpracujących instytucjach, służą informacjami o Stanach Zjednoczonych, polityce, kulturze, wartościach amerykańskich, nauce j. angielskiego, działalności uczestników programów wymiany oraz udostępniają informacje o studiach w USA.

Jako wielofunkcyjna platforma do realizacji programów w ramach dyplomacji publicznej, American Spaces działają na rzecz otwartego dialogu, przeciwdziałania szkodliwym stereotypom i budowania mostów porozumienia. Często mają swe siedziby poza stolicami krajów, służąc jako miejsce spotkań dyplomatów i innych pracowników ambasady z mieszkańcami danych miejscowości, którzy mają ograniczony dostęp do amerykańskiej kultury i wartości.

W Polsce działa sześć placówek typu American Corner (Łódź, Wrocław, Gdańsk, Radom, Lublin, Katowice) oraz dziewięć placówek typu america@your library posts.

Biuro American Spaces

Biuro American Spaces

Jeśli szukasz informacji na temat American Spaces skontaktuj się z Biurem American Spaces: tel.: +48 22 504 2610, e-mail: asu_warsaw@state.gov.

American Corners

American Corners

American Corners (Amerykańskie Centra Informacyjne) to wspólne przedsięwzięcia prowadzone przez sekcje Public Affairs (sekcje ds. publicznych) w ambasadach USA a instytucje w krajach gospodarzy (najczęściej są to biblioteki publiczne). American Corners zapewniają dostęp do aktualnych i wiarygodnych informacji nt. USA poprzez udostępnianie zbiorów książkowych, Internetu, baz danych w eLibrary USA. W ścisłej współpracy z ambasadą organizują również szereg wydarzeń, takich jak publiczne prelekcje i wykłady, pokazy filmów, zajęcia warsztatowe, spotkania i wystawy.

america@your library

America@your library

Program „america@your library®” opiera się na partnerstwie między ambasadą USA i wybranymi bibliotekami publicznymi w Polsce.  Biblioteki partnerskie biorące udział w programie „america@your library” otrzymały zbiór książek w języku angielskim i innych materiałów poświęconych Stanom Zjednoczonym, jak również dostęp do internetowych baz danych, m.in. baz artykułów z periodyków, książek elektronicznych, baz dla nauczycieli i osób uczących sie języka angielskiego.

State Department

Centra Zasobów Języka Angielskiego

Centra Zasobów Języka Angielskiego zapewniają nauczycielom możliwość doskonalenia metod i programu nauczania języka angielskiego w młodszych klasach. Zasoby Centrum obejmują książki na temat metodyki nauczania do wypożyczenia lub skopiowania, a także biuletyny z materiałami praktycznymi, do użycia na zajęciach, łącznie z planami lekcji. Centra mają „kącik do przeróbek”, gdzie nauczyciele mogą użyć maszynę do cięcia papieru lub laminator aby stworzyć własne materiały na lekcje w klasie.