American Spaces

American Spaces, dysponujące ponad 650 ośrodkami w 150 krajach, zapewniają przekraczającym ich gościnne progi możliwość pogłębiania wiedzy o USA dzięki oferowanym programom i wykładom, jak również z wykorzystaniem książek, filmów i czasopism.  Ośrodki American Spaces mieszczą się w ambasadach, szkołach, bibliotekach i innych instytucjach partnerskich na świecie i stanowią platformę do dostarczania informacji oraz angażowania uczestników w różne formy działalności takie jak:

  • doradztwo dla osób chcących studiować w USA;
  • różnorodne tematycznie warsztaty, od zajęć szlifujących umiejętności zawodowe po naukę angielskiego;
  • zajęcia i kluby oferujące nowe technologie, umiejętności cyfrowe XXI wieku i materiały naukowe;
  • filmy, dyskusje i wykłady na temat m.in. przedsiębiorczości, przywództwa, bieżących wydarzeń i spraw międzynarodowych.

Zapraszamy do odwiedzenia jednego z naszych ośrodków!

American Center Kraków

ul. Stolarska 9
31-043 Kraków
tel.: +48 12 424 5148
tel.: +48 12 424 5143

Więcej Informacji

American Corner w Gdańsku

ul. Targ Rakowy 5
80-806 Gdańsk
tel.: +48 58 301 0800

Więcej Informacji

American Corner w Katowicach

Ul. Bankowa 14
40-007 Katowice
tel.: +48 32 359 2141

Więcej Informacji

American Corner w Łodzi

ul. Jana Matejki 32/38
90-237 Lódź
tel.: +48 42 635 6264

Więcej Informacji

American Corner w Lublinie

ul. Idziego Radziszewskiego 16
20-031 Lublin
tel: (81) 533-32-01 wew. 224

Więcej Informacji

American Corner w Radomiu

Ul. R. Traugutta 31/33
26-600 Radom
tel.: +48 57 201 2005

Więcej Informacji

American Corner we Wrocławiu

Rynek 58
50-116 Wrocław
tel.: +48 71 335 2215

Więcej Informacji