American English

KURSY ONLINE

American English (AE) E-Teacher courses – 8-tygodniowe kursy on-line organizowane przez amerykańskie uczelnie dla nauczycieli j. angielskiego.

Program American English E-Teacher oferuje nauczycielom języka angielskiego możliwość bezpłatnego udziału w nowatorskich zajęciach online na poziomie uniwersyteckim oraz w programach rozwoju zawodowego.

Kursy prezentują aktualne koncepcje i rozwiązania metodyczne i umożliwiają zdobycie doświadczenia w uczeniu na odległość z wykorzystaniem najnowszych technologii.

Łączą też uczestników z ekspertami w USA oraz tworzą międzynarodową sieć nauczycieli. Więcej szczegółów.

Udział w tym programie jest możliwy jedynie poprzez nominację ambasady lub konsulatu USA. Osoby zainteresowane udziałem w kursach proszone są o kontakt: ambasadaUSA@state.gov

MOOCs (Massive Open Online Courses) – bezpłatne kursy dla nauczycieli j. angielskiego. Ukończenie kursu potwierdzone jest certyfikatem wydanym przez instytucję prowadząca zajęcia.

  • Facilitated MOOCs. Kursy MOOC prowadzone przez instruktora. ( zwykle trwają 5 tygodni) TUTAJ zapoznasz się z aktualną ofertą.
  • Self-Paced Teacher Training MOOCs. Nauczyciele biorą w nich udział we własnym tempie. Zawierają taki sam program jak powyższe kursy, ale są prowadzone przez 12 tygodni. TUTAJ, uzyskasz więcej informacji na temat najbliższych kursów.
  • Self-Paced English Language Acquisition MOOCs. Samodzielne kursy języka angielskiego przeznaczone dla każdego, kto chce poprawić swoje umiejętności językowe. Aktualne informacje znajdują się TUTAJ.
  • Więcej o programach MOOCs.

PUBLIKACJE

English Teaching FORUM Magazine – kwartalnik dla nauczycieli języka angielskiego wydawany przez Departamentu Stanu. Czasopismo prezentuje nowoczesne metody i projekty badawcze nauczycieli i metodyków j.angielskiego z całego świata. FORUM zawiera recenzowane artykuły na temat programów nauczania i zasobów instruktażowych, a także atrakcyjne treści dotyczące kultury amerykańskiej. Obecne i archiwalne numery dostępne są TUTAJ.

Zoom in on America – elektroniczny miesięcznik wydawany przez Konsulat Generalny USA w Krakowie adresowany do nauczycieli i uczących się języka angielskiego, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę o Stanach Zjednoczonych.

Archiwalne wydania (od 2004 roku) można znaleźć TUTAJ.

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

American English strona internetowa dla nauczycieli i osób uczących się języka angielskiego jako obcego.

Kanał YouTube American English oferuje materiały video dla nauczycieli i uczniów , zawiera archiwum seminariów internetowych oraz filmy o tematyce dydaktycznej i krótkie animowane filmy dla uczniów i nauczycieli języka angielskiego.

American English for Educators

American English at State

Regional English Language Office in Belgrade (RELO) strona Facebooka prowadzona przez Regionalne Biuro ds. Nauczania J. Angielskiego Departamentu Stanu działające przy ambasadzie USA w Belgradzie. Jego zadaniem jest dostarczanie wiedzy akademickiej z zakresu nauczania jęz. angielskiego, organizowanie szkoleń oraz dzielenie się innymi zasobami wspierającymi naukę języka. Współpracuje z działami kultury w ambasadach i konsulatach USA w Europie i oferuje programy wspierające rozwój zawodowy nauczycieli i metodyków j.angielskiego.

Materiały edukacyjne innych agencji rządowych: