Amerykańskie Centrum Informacji – Kraków

Amerykańskie Centrum Informacji (American Information Resource Center – AIRC) mieści się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie. Zadaniem Centrum jest dostarczanie aktualnych i wyczerpujących informacji na temat polityki zagranicznej, gospodarki, handlu i spraw wewnętrznych USA, społeczeństwa i kultury amerykańskiej.

Do grona osób zainteresowanych usługami AIRC należą przedstawiciele władz lokalnych, partii politycznych, dziennikarze, naukowcy, nauczyciele akademiccy, przedsiębiorcy oraz inne osoby zainteresowane Stanami Zjednoczonymi. Dostarczane informacje dotyczą m.in.:

  • amerykańskich agencji i instytucji rządowych
  • zagranicznej i krajowej polityki gospodarczej
  • wydarzeń politycznych i nowego ustawodawstwa
  • stosunków międzynarodowych, kwestii bezpieczeństwa i obrony kraju
  • praw człowieka i rozwoju demokracji
  • środowiska naturalnego, społeczeństwa i edukacji
  • kultury

Bazy danych dostępne online w AIRC:
Virtual Library – zbiór ok. 40 baz danych.

Książki:
Książki na temat m.in. amerykańskiego systemu politycznego i ustawodawczego, historii oraz kultury USA.

Kolekcja wideo:
Filmy dokumentalne na temat polityki, historii i kultury oraz spraw międzynarodowych.

Produkty:
Publikacja elektroniczna Zoom in on America, dostępna w bezpłatnej prenumeracie adresowana do uczących się języka angielskiego i zainteresowanych tematyką amerykańską.