Biuro Doradztwa Edukacyjnego – Kraków

Biuro Doradztwa Edukacyjnego służące pomocą obywatelom polskim zainteresowanym studiami w Stanach Zjednoczonych mieści się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie.

Biuro dysponuje dużą kolekcją aktualnych katalogów i przewodników w formie drukowanej i elektronicznej, zawierających informacje o amerykańskim systemie uczelni wyższych oraz o programach oferowanych przez różne uniwersytety, jak również procesie rekrutacji, niezbędnych dokumentach i opłatach oraz standardowych egzaminach.

W określonych terminach biuro jest otwarte dla osób chcących uzyskać poradę na temat wyboru instytucji i programu nauczania właściwych dla ich potrzeb. Biuro udziela aktualnych, poprawnych i obiektywnych informacji na temat wszystkich akredytowanych uczelni wyższych w Stanach Zjednoczonych. Nie pośredniczy w rekrutacji do żadnej instytucji edukacyjnej.

Biuro dysponuje informacjami na temat m.in.:

  • Profilów amerykańskich instytucji edukacyjnych;
  • Dziedzin nauki i programów nauczania;
  • Procedur i strategii rekrutacji na uczelnie;
  • Możliwości wsparcia finansowego;
  • Standardowych egzaminów.

Amerykańskie uczelnie stawiają kandydatom różne wymagania. Wszystkie wymagają jednak dobrych wyników nauki ze szkoły średniej, a większość dodatkowo zdania co najmniej jednego standardowego egzaminu, takiego jak TOEFL (sprawdzający znajomość języka angielskiego), SAT (egzamin z wiedzy ogólnej), GRE (wymagany przed rozpoczęciem studiów podyplomowych), GMAT (wymagany w przypadku programów w zakresie biznesu) lub USMLE (egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu lekarza).

Koszt studiowania w Stanach Zjednoczonych różni się w zależności od instytucji. Wydatki w ciągu roku akademickiego obejmujące czesne, inne opłaty, zakup książek i koszt utrzymania się mogą wynosić od 15 do 35 tysięcy dolarów lub nawet przekraczać tę sumę. Każda instytucja dysponuje własnym programem stypendialnym określającym warunki ubiegania się o pomoc finansową.

O stypendia na naukę i badania w szkołach amerykańskich można ubiegać się w różnych instytucjach organizujących wymianę studentów i naukowców. Jedną z nich jest Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta, z siedzibą w Warszawie.