Studia w USA

Ambasada USA współpracuje z Polsko-Amerykańską Komisją Fulbrighta w obszarze popularyzacji możliwości studiowania w Stanach Zjednoczonych.  Osoby zainteresowane tą tematyką zapraszamy do kontaktu z Centrum Doradztwa EducationUSA działającego przy Komisji Fulbrighta.
EducationUSA to sieć centrów doradczych zlokalizowanych na całym świecie, działających przy wsparciu Biura Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA.

Centrum dostarcza aktualnych, rzetelnych i obiektywnych informacji na temat akredytowanych wyższych uczelni w Stanach Zjednoczonych. Podczas spotkań i prezentacji doradcy EducationUSA wyjaśniają, na czym polega proces ubiegania się o przyjęcie na amerykańskie uczelnie, wskazują, jakie dokumenty są wymagane oraz gdzie szukać dofinansowania. Doradcy posiadają wiedzę na temat możliwości wyjazdu na studia undergraduate (pierwszego stopnia), graduate (drugiego i trzeciego stopnia) oraz w ramach wymiany naukowej na wszystkich etapach kariery naukowej. Centrum nie jest przedstawicielem ani jednostką rekrutacyjną żadnej instytucji edukacyjnej.

W Centrum znajduje się zbiór informatorów i publikacji przedstawiających amerykański system szkolnictwa wyższego oraz wymogi aplikacyjne, w tym testy językowe TOEFL i wiedzy ogólnej, jak np. SAT, ACT, GRE. Z materiałów można korzystać na miejscu lub wypożyczyć je do domu.

Kolekcja książek i materiałów dotyczących studiów w USA znajduje się także w American Corners w Gdańsku, Łodzi, Lublinie, Radomiu, Wrocławiu i Katowicach.

Studenci z Krakowa i województw dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego zainteresowani studiowaniem w USA mogą skontaktować się z p. Marią Brzostek, doradcą edukacyjnym w Konsulacie USA w Krakowie: tel. +48 12 424 5140, email: BrzostekMR@state.gov

Więcej informacji o studiach w USA oraz Centrach Doradztwa EducationUSA w Polsce można znaleźć na stronie www.educationusa.pl

„PRZYDATNE LINKI”