Absolwenci programów wymiany rządu USA

Ambasada USA w Warszawie i Konsulat Generalny USA w Krakowie, we współpracy z Bureau of Educational and Cultural Affairs (ECA) amerykańskiego Departamentu Stanu, co roku finansują szereg programów wymiany i wizyt studyjnych w USA.  Ich celem jest budowanie wzajemnego zrozumienia między USA a innymi narodami.

Departamentowi Stanu zależy na tym, aby wpierać absolwentów swoich programów poprzez oferowanie im zasobów, które pomogą im korzystać z doświadczenia wyniesionego z wizyty w USA.

Polacy, którzy uczestniczyli w programach wymiany finansowanych przez rząd USA, mają szereg możliwości angażowania się w różne działania po powrocie z programu.

Stowarzyszenia absolwentów w Polsce

Alumni Association

Stowarzyszenie Alumni zrzesza absolwentów wszystkich programów wymiany i wizyt studyjnych finansowanych przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki, z których największe i najbardziej znane to International Visitor Leadership Program (IVLP) i Fulbright Program. Stowarzyszenie powstało w 2006 roku.

Członkowie Stowarzyszenia Alumni reprezentują bardzo szeroki wachlarz zawodów i specjalizacji: są wśród nich przedstawiciele sektora publicznego, pozarządowego, nauki, biznesu, edukacji, kultury, mediów i innych. Łączy ich doświadczenie pobytu w USA na programie akademickim lub dla profesjonalistów, który zwykle okazywał się istotnym momentem w ich karierze zawodowej i owocował trwałymi kontaktami z Amerykanami.

Stowarzyszenie Alumni stawia sobie za cel działanie na rzecz zbliżenia narodów Polski i USA, propagowanie wiedzy o USA, nawiązywanie kontaktów z absolwentami programów wymiany rządu USA w Polsce i na całym świecie, wspieranie zawodowego i osobistego rozwoju członków. Umożliwia członkom nawiązanie nowych kontaktów poprzez spotkania z amerykańskimi ekspertami i przedstawicielami rządu amerykańskiego, projekty związane z pracą na rzecz społeczności lokalnej, wydarzenia kulturalne, warsztaty, seminaria, konferencje i spotkania dyskusyjne.

Zapraszamy wszystkich byłych uczestników programów wymiany rządu USA do dołączenia: www.usalumni.org.pl

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta

Polskie Stowarzyszenie Stypendystów Fulbrighta (PSSF) powstało w 1993 roku. Stowarzyszenie skupia polskich naukowców oraz przedstawicieli kultury i sztuki, którzy przebywali w amerykańskich ośrodkach akademickich i naukowo-badawczych w ramach Programu Fulbrighta. PSSF pragnie, jak to określono w statucie tej organizacji, czynnie uczestniczyć w upowszechnianiu i organizowaniu współpracy naukowej, dydaktycznej, kulturalnej i oświatowej między instytucjami polskimi i amerykańskimi oraz członkami społeczności akademickich i środowisk twórczych Polski i USA.  To właśnie Stowarzyszenie wystąpiło w 1993 roku do Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Lecha Wałęsy z wnioskiem o przyznanie najwyższego polskiego odznaczenia dla obcokrajowców: Gwiazdy Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej dla Senatora J. Williama Fulbrighta.

Osoby, które chcą dołączyć do Stowarzyszenia, są proszone o kontakt z Prof. Haliną Abramczyk: abramczy@mitr.p.lodz.pl.  Więcej informacji o Stowarzyszeniu: www.fulbright.org.pl

Wśród innych możliwości, z jakich mogą skorzystać byli uczestnicy programów wymiany, są dostęp do i współpraca z American Spaces oraz zaangażowanie się w charakterze wolontariusza w budowanie lokalnej społeczności absolwentów (np. poprzez organizację wydarzeń czy wygłaszania prelekcji i wykładów). Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt pod adresem USGAlumni@state.gov.

Ogólnoświatowy serwis internetowy dla absolwentów

International Exchange Alumni jest oficjalnym serwisem internetowym stworzonym przez Departament Stanu dla byłych uczestników programów wymiany rządu USA na całym świecie. W serwisie można się dowiedzieć o osiągnięciach absolwentów i skorzystać z funkcjonalności  dostępnych wyłącznie dla członków, takich jak:

  • dostęp do grantów o łącznej wartości 33 miliarda USD
  • zasoby pomocne w rozwoju zawodowym
  • wideoczaty z ekspertami
  • dostęp do 20 tys. czasopism i gazet online.

Członkowie mogą ponadto:

  • nawiązywać kontakty z byłymi uczestnikami programów wymiany na całym świecie
  • pozyskiwać partnerów dla swoich projektów
  • zapoznawać się z najnowszymi badaniami w swoich dziedzinach
  • zaplanować działania dla stowarzyszenia absolwentów
  • dzielić się swoim doświadczeniem
  • czytać o osiągnięciach i pomysłach absolwentów z całego świata.

Członkami serwisu mogą zostać jedynie zweryfikowani absolwenci programów wymiany finansowanych przez rząd USA. 

Kim jest absolwent programu wymiany rządu USA?

Absolwentami programów wymiany rządu USA są byli uczestnicy następujących programów i wizyt studyjnych:

International Visitor Leadership Program (IVLP)
Fulbright Program
Citizen Exchanges
Youth Exchange / Leadership Program
Study of the U.S. Institutes (SUSI)
American Council of Young Political Leaders (ACYPL)
International Writing Program
Holocaust Teacher Training Program
Ron Brown Fellowship Program
Hubert Humphrey Fellowship Program
Future Leaders Exchange (FLEX)
Teaching Excellence Awards Program (TEA)
Benjamin Franklin Transatlantic Initiative
Sport Exchanges
FORTUNE/State Women Leaders Partnership
International Choreographer`s Residency (ICR)