Amerykańscy Eksperci w Polsce

Ambasada Amerykańska w Warszawie i Konsulacie Generalnym w Krakowie regularnie zaprasza do Polski amerykańskich ekspertów z różnych dziedzin. Organizujemy wykłady, warsztaty i konferencje z udziałem zaproszonych osób. Czasami nasi goście uczestniczą też w konferencjach lub innych spotkaniach organizowanych przez polskie instytucje, zainteresowane amerykańskimi doświadczeniami. Już teraz zapraszamy na wszystkie spotkania z ich udziałem (wstęp wolny).

PYTANIA, UWAGI I POMYSŁY PROSIMY KIEROWAĆ NA ADRES MAILOWY: aep@state.gov