Program Grantów

Ambasada i Konsulat USA w Polsce planują ogłoszenie w bieżącym roku fiskalnym trzech konkursów grantowych. Tegoroczna, listopadowa edycja kładzie nacisk na wzmocnienie roli młodzieży; edycja planowana na styczeń 2022 roku będzie poświęcona projektom kulturalnym, temat ostatniej zaś, której ogłoszenie nastąpi w marcu 2022 roku, nie został jeszcze ustalony. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej oraz kont społecznościowych, gdzie będziemy zamieszczać najświeższe informacje. 

PROŚBY O “HONOROWY PATRONAT”

Sekcja Spraw Publicznych (PAS) często otrzymuje prośby od osób i instytucji o objęcie projektów bądź wydarzeń „patronatem honorowym” ambasady lub ambasadora (włącznie z wykorzystaniem pieczęci ambasady). Jednakże w związku z wytycznymi rządu USA w zakresie postępowania etycznego ambasada USA nie może udzielać „patronatu” ani wystosowywać listów poparcia instytucjom, które nie otrzymują funduszy od rządu Stanów Zjednoczonych.