Programy Wymiany

Dział Kultury Ambasady Stanów Zjednoczonych koordynuje programy wymiany Departamentu Stanu, które pozwalają polskim uczestnikom reprezentującym różne dziedziny nawiązywać kontakty z ich amerykańskimi odpowiednikami. Terminy zgłoszeń oraz zasady uczestnictwa prezentujemy na sąsiednich stronach programów.