IVLP

International Visitor Leadership Program oraz the Voluntary Visitor Program. Uczestnicy programu nie składają aplikacji do uczestnictwa w tych programach, ale są wybierani, nominowani a następnie zapraszani do udziału przez dyplomatów pracujących w Ambasadzie oraz muszą być obecnymi lub przyszłymi liderami w dziedzinie administracji, polityki, mediów, edukacji, stosunków pracy, sztuki, biznesu i innych.

International Visitor Leadership Program obejmuje projekty grupowe i indywidualne. Międzynarodowi goście odbywają podróż do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w starannie przygotowanych programach, które odpowaidają ich zainteresowaniom zawodowym, jak również celom polityki zagranicznej U.S.A. Podróżują w ramach różnych programów tematycznych, indywidualnie bądź w grupie, w okresie do trzech tygodni. Projekty indywidualne są dopasowane do zainteresowań zawodowych danego uczestnika. Projekty grupowe są zaplanowane, zanim goście przyjadą do Stanów Zjednoczonych i skupiają się na kwestiach interesujących dla całej grupy.

Obok projektów indywidualnych oraz skoncentrowanych wokół jednego kraju Office of International Visitors ma do zaoferowania także programy regionalne obejmujące różne regiony geograficzne na całym świecie, organizowane w celu wymiany doświadczeń z amerykańskimi odpowiednikami oraz współuczestnikami. Tematyka projektów regionalnych skupiona jest na określonym wątku przewodnim, między innymi: polityka zagraniczna U.S.A., sprawy społeczne, polityczne oraz ekonomiczne, zmiany klimatyczne, bezpieczeństwo energetyczne, rolnictwo, bezpieczeństwo żywności, dziennikarstwo radiowo-telewizyjne, zarządzanie kulturą, rola sztuki w komentarzach społecznych i politycznych.

Wszystkie projekty mają na celu zaoferowanie ich uczestnikom różnorodnych doświadczeń oraz tematów do dyskusji. Departament Stanu U.S.A. pragnie, aby uczestnictwo w tym programie było niezapomnianym, wzbogacającym edukacyjnym doświadczeniem. Ważnym aspektem programu jest zapoznawanie jego uczestników z geograficzną różnorodnością Stanów Zjednoczonych, ale także z bogactwem kulturowym, etnicznym i socjoekonomicznym tego kraju. Pośród tysięcy wybitnych osobowości uczestniczących w International Visitor Leadership Program od początku jego istnienia przeszło pięć dekad temu było ponad 200 obecnych i byłych głów państw, 1 500 ministrów oraz wielu innych wyróżniających się liderów sektora publicznego i prywatnego.