Program Fulbrighta

Program Fulbrighta jest najbardziej znanym i prestiżowym programem wymiany Departamentu Stanu. Został zainicjowany przez amerykańskiego senatora J. Williama Fulbrighta w 1946 r. Jego celem jest umacnianie pokoju i porozumienia między narodami poprzez wymianę naukową między USA a innymi krajami. Dotychczas w programie uczestniczyło ponad 370 tysięcy studentów i naukowców z ponad 160 krajów. W Polsce program istnieje od  1959 r. dzięki wspólnemu wysiłkowi finansowemu obu państw: USA i Polski. Od początku istnienia w Polsce przyznanych zostało ponad 4 tys. stypendiów.

Stypendium Fulbrighta  jest doświadczeniem zmieniającym życie – zarówno zawodowe, jak i prywatne. Stypendyści nawiązują kontakty, które trwają przez całe życie, a doświadczenie zdobyte w USA pomaga w karierze naukowej.

Marka Programu Fulbrighta jest równoznaczna z najwyższymi osiągnięciami. Absolwenci programu pełnią zaszczytne funkcje w nauce, administracji publicznej, kulturze, a także w biznesie, organizacjach dobroczynnych, edukacji i sporcie. Wśród nich jest 54 laureatów nagrody Nobla i 82 laureatów nagrody Pulitzera, a 33 osoby pełniły najważniejsze funkcje w państwie.

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta w Warszawie zajmuje się administrowaniem polskiego programu Fulbrighta – największego w Europie Centralnej i Wschodniej, stanowiącego najbardziej prestiżową w Polsce ofertę wymiany naukowej pomiędzy USA i Polską. W ramach programów Komisja wspiera studia, badania naukowe i inną działalność akademicką polskich i amerykańskich naukowców oraz instytucji naukowych.

Więcej informacji o stypendiach i terminach ubiegania się o nie znajduje się tutaj: http://www.fulbright.edu.pl/pl/strona-glowna/

Fulbright Polska na FB: https://www.facebook.com/FulbrightPolska/?fref=ts