Eksperci z U.S.A. Prowadzą Warsztaty o Fundraisingu dla Polskich Organizacji Pozarządowych

22 i 23 października, Jim Anderson i Alice Ferris z GoalBusters Consulting z U.S.A. przeprowadzili warsztaty na temat fundraisingu i marketingu dla uczestników reprezentujących społeczeństwo obywatelskie w organizacjach pozarządowych, działających w różnych obszarach w obrębie trzeciego sektora. Warsztaty, zorganizowała FAOO, polska organizacja pozarządowa wiodąca w prowadzeniu programów edukacyjno-rozwojowych. Warsztaty odbyły się przy wsparciu grantu Ambasady U.S.A. jako część szerszego projektu realizowanego w partnerstwie Ambasady z Fundacją, aby umożliwić polskim organizacjom pozarządowym wymianę wiedzy z amerykańskimi ekspertami na temat fundraisingu i strategicznego rozwoju. Poza dwudniowym szkoleniem, eksperci z GoalBusters Consulting wzięli również udział w nagraniu kilku materiałów instruktażowych do wykorzystania na platformach internetowych przez organizacje pozarządowe w całej Polsce, które działają w obrębie społeczeństwa obywatelskiego.