Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet

Informacja Prasowa
Rex Tillerson
Sekretarz Stanu

22 listopada 2017

Obchody Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet (IDEVAW) w dniu 25 listopada i towarzyszącej kampanii „16 Dni Aktywności Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet” potwierdzają zobowiązanie Stanów Zjednoczonych, by bronić prawa kobiet i dziewcząt do życia wolnego od przemocy.

IDEVAW i 16 Dni Aktywności Przeciwko Przemocy Wobec Kobiet są międzynarodową kampanią skupiającą uwagę świata na problemach dotyczących przemocy wobec kobiet, małżeństw nieletnich, wymuszonych małżeństw, przemocy w rodzinie oraz wszelkich form handlu ludźmi.  Mamy świadomość, że przemoc wobec kobiet i dziewcząt podważa światowy pokój i bezpieczeństwo, a także osłabia więzy, które łączą rodziny i społeczności i uniemożliwia narodom osiągnięcie stablizacji społecznej oraz rozwoju gospodarczego.

Stany Zjednoczone zawsze będą popierać ideę równości kobiet.  We współpracy z rządami poszczególnych krajów, międzynarodowymi organizacjami i stowarzyszeniami na całym świecie będziemy kontynuować prace na rzecz globalnego zaprzestania używania przemocy wobec kobiet i dziewcząt i zapewnienia im równych praw i możliwości.  Wzywamy wszystkie rządy, aby przyłączyły się do nas i w imię wspólnej odpowiedzialności położyły kres przemocy wobec kobiet. (pełny tekst oświadczenia dostępny tutaj w j. angielskim)