Ambasada USA w Warszawie

Witamy w Ambasadzie Amerykańskiej

 

Pracownicy ambasady zajmują się ochroną i promocją interesów USA w Polsce poprzez stosunki dyplomatyczne z rządem Polski, a także poprzez kontakty handlowe i dyplomację publiczną.

W tej sekcji znajdą Państwo informacje o:

  • Ambasadorze
  • Zastępcy Szefa Misji
  • Programach i wydarzeniach organizowanych przez Ambasadę
  • Materiałach prasowych i kontakcie do naszego Biura Prasowego
  • Historii Ambasady i wcześniejszych Ambasadorach USA w Polsce
  • Biurach – opis głównych sekcji w Ambasadzie
  • Ofertach pracy
  • Świętach
  • Kontakcie do Ambasady

Ambasada USA w Polsce

Na czele amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce stoi szef misji z tytułem ambasadora, oraz zastępca szefa misji.

Obaj dyplomaci odpowiadają za wszystkie komponenty amerykańskiej misji dyplomatycznej w Polsce, włącznie z konsulatem generalnym w Krakowie.

Pracownicy działu politycznego prowadzą analizę wydarzeń politycznych pod kątem ich ewentualnego oddziaływania na interesy USA. Sekcja Polityczna.

Pracownicy działu ekonomicznego prowadzę analizę trendów makroekonomicznych i polityki handlowej oraz wynikających z tego tytułu implikacji dla polityki i programów USA. Sekcja Ekonomiczna.

Pracownicy działu konsularnego zajmują się relacjami konsularnymi między Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz świadczą usługi obywatelom amerykańskim. Konsulaty amerykańskie w Warszawie i Krakowie wydają wizy imigracyjne i nieimigracyjne, jak również służą pomocą obywatelom amerykańskim, zarówno w sprawach rutynowych, jak i pilnych. Sekcja Konsularna.

Specjaliści ds. prasy i kultury tworzący dział spraw publicznych zajmują się m.in. kontaktami z miejscowymi środkami przekazu. Sekcja Spraw Publicznych.

Pracownicy działu handlowego pomagają przedstawicielom amerykańskiego biznesu w zakresie: doradztwa nt. polskich przepisów handlowych, prawnych i celnych; wyszukiwania importerów, nabywców, pośredników, dystrybutorów i partnerów dla firm amerykańskich w przedsięwzięciach typu joint venture; organizowania spotkań z przedstawicielami biznesu i rządu. Sekcja Handlowa.

Pracownicy działu administracji odpowiadają za techniczne funkcjonowanie placówki, włącznie z dokonywaniem stosownych zakupów. Sekcja Zarządzania.

Pracownicy działu bezpieczeństwa regionalnego odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa placówce i jej personelowi.

Pracownicy działu rolnego zajmują się promocją wyrobów amerykańskiego rolnictwa oraz prowadzą analizę w zakresie produkcji rolnej i sytuacji na rynku w kraju akredytacji. Sekcja Rolna.

Pracownicy działu pomocy wojskowej odpowiadają za realizację sprzedaży sprzętu wojskowego i współpracę w zakresie uzbrojenia. Sekcja Współpracy Obronnej.

Attaché wojskowi nadzorują kwestie dwustronnej współpracy wojskowej.