Ambasador Paul W. Jones

Paul W. Jones został zatwierdzony przez amerykański Senat na stanowisko ambasadora USA w Rzeczypospolitej Polskiej 5 sierpnia 2015 roku, a 11 września tego roku zaprzysiężony.

Ambasador Jones ma bogatą wiedzę w zakresie kwestii europejskich. W latach 2013-2015 jako główny zastępca asystenta sekretarza stanu ds. Europy i Eurazji odpowiadał za wszelkie aspekty polityki amerykańskiej i działań USA w Europie, zwłaszcza w odniesieniu do Rosji i Ukrainy. Był zastępcą szefa misji w amerykańskim przedstawicielstwie przy Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) w Wiedniu (2004-05), takie samo stanowisko zajmował w ambasadzie USA w Skopje w Republice Macedonii (1996-99). W 1995 roku pracował w misji OBWE w Sarajewie (Bośnia i Hercegowina), zajmując się wdrażeniem porozumienia pokojowego z Dayton; w latach 1992-1994 pracował w ambasadzie USA w Moskwie. W Waszyngtonie zajmował stanowisko dyrektora biura ds. Europy południowo-środkowej; wcześniej kierował sekcją ds. Holandii, Belgii i Luksemburga. Dwukrotnie wchodził w skład personelu sekretarza stanu – jako dyrektor biura sekretariatu ds. osobowych oraz jako pracownik całodobowego centrum operacyjnego.

Dopełnieniem jego wiedzy o Europie są doświadczenia zdobyte w Azji i Azji Południowej. Jako ambasador USA w Malezji (2010-2013) doprowadził do znaczącego rozwoju relacji między USA a Malezją, uzyskując jako pierwszy ambasador amerykański honorowy tytuł Dato. Gdy prezydent Obama mianował zmarłego już Richarda Holbrooke’a specjalnym przedstawicielem USA w Afganistanie i Pakistanie, decyzją Holbrooke’a Paul Jones został jego pierwszym zastępcą, jednocześnie pełniąc stanowisko zastępcy asystenta sekretarza stanu ds. Azji Południowej. Paul Jones był również zastępcą szefa misji i chargé d’affaires w ambasadzie USA w Manili na Filipinach (2005-09). W pierwszych latach służby dyplomatycznej pracował na placówce w stolicy Kolumbii, Bogocie.

Ambasador Jones jest zawodowym dyplomatą, wysokim rangą przedstawicielem służby zagranicznej w Departamencie Stanu. Został uhonorowany licznymi nagrodami, otrzymał m.in. Presidential Meritorious Service Award, Robert C. Frasure Memorial Award za działalność na rzecz pokoju, oraz kilkakrotnie Superior Honor Award. Zna hiszpański i rosyjski, uczy się polskiego. Ukończył Cornell University, uzyskał stopień magistra na University of Virginia i w Naval War College.