Zastępca Szefa Misji B. Bix Aliu

B. Bix Aliu wrócił do Warszawy na stanowisko zastępcy szefa misji (wiceambasadora) w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w czerwcu 2019 roku. Piętnaście lat wcześniej pracował w Ambasadzie USA w Warszawie na stanowisku wicekonsula i zastępcy szefa działu Prasy i Kultury. W sierpniu 2018 roku wrócił do Polski,  aby objąć stanowisko konsula generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie.  Przed powtórnym przyjazdem do Polski pełnił funkcję Zastępcy Ambasadora w Ambasadzie USA w Czarnogórze, gdzie często pełnił obowiązki Charge d’Affaires ad interim.

Jako zawodowy dyplomata wysokiej rangi Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych w stopniu Radcy, Bix Aliu rozpoczął służbę dyplomatyczną w Macedonii gdzie był zaangażowany w działania Międzynarodowej Konferencji ds. Rozwiązania Kryzysu Kosowskiego na zamku Rambouillet pod Paryżem jako członek delegacji Specjalnego Wysłannika Stanów Zjednoczonych do Kosowa.

Następnie Bix Aliu został oddelegowany do Kongresu Stanów Zjednoczonych w ramach Stypendium Kongresu im. Pearsona i pracował jako Doradca Specjalny Przedstawiciela Kongresu Drugiego Dystryktu Kongresu Stanu Virginia. Pracował ponadto w Narodowym Centrum Szkoleniowym Spraw Zagranicznych Departamentu Stanu, gdzie pomagał kształcić nowe pokolenie Zagranicznej Służby Dyplomatycznej  Stanów Zjednoczonych. Bix Aliu reprezentował interesy USA w Albanii, Macedonii, Czarnogórze, Polsce oraz Emiratach Arabskich.

Był wielokrotnie nagradzany przez Departament Stanu. Otrzymał, między innymi, sześć Najwyższych Nagród Honorowych (Superior Honor Award)  i sześć Nagród Honorowych za Szczególne Zasługi (Meritorious Honor Award). Został wybrany członkiem klasy inaugurującej Stypendium Colina Powella dla wybitnych dyplomatów Zagranicznej Służby Dyplomatycznej USA, którzy legitymują się umiejętnościami przywódczymi. W 2008 roku lokalna społeczność albańsko-amerykańska w Chicago wybrału Bixa Aliu „Osobowością Roku”. Natomiast w 2014 roku znalazł się on na liście 150-ciu osób wyróżnionych spośród przedstawicieli albańsko-amerykańskiej społeczności w Stanach Zjednoczonych.

Urodzony na terenie obszaru metropolitalnego Chicago, Bix Aliu posiada stopień magistra medycyny Uniwersytetu Medycznego w Kosowie oraz tytuł magistra Studiów Strategicznych Uniwersytetu Wojennego Armii  USA. Mówi płynnie, między innymi, po albańsku, czarnogórsku, macedońsku, serbsku i polsku. Bix jest żonaty i ma dwoje dzieci.