Sekcje i Biura

Sekcja Konsularna

Pracownicy Sekcji Konsularnej zajmują się relacjami konsularnymi między Polską i Stanami Zjednoczonymi oraz świadczą usługi obywatelom amerykańskim. Konsulaty amerykańskie w Warszawie i Krakowie wydają wizy imigracyjne i nieimigracyjne, jak również służą pomocą obywatelom amerykańskim, zarówno w sprawach rutynowych, jak i pilnych.

Sekcja Spraw Publicznych

Specjaliści ds. prasy i kultury tworzący Sekcję Spraw Publicznych zajmują się m.in. kontaktami z miejscowymi środkami przekazu oraz kierują programami i wymianami kulturowymi.

Sekcja Polityczna

Pracownicy Sekcji Politycznej prowadzą analizę wydarzeń politycznych pod kątem ich ewentualnego oddziaływania na interesy USA.

Sekcja Ekonomiczna

Pracownicy Sekcji Ekonomicznej prowadzą analizę trendów makroekonomicznych i polityki handlowej oraz wynikających z tego tytułu implikacji dla polityki i programów USA. Służą również pomocą amerykańskim przedsiębiorcom, którzy mają problemy inwestycyjne, głównie te związane z podatkami, własnością intelektualną oraz dostępem do rynku.

Sekcja Handlowa

Pracownicy Sekcji Handlowej pomagają przedstawicielom amerykańskiego biznesu w zakresie: doradztwa nt. polskich przepisów handlowych, prawnych i celnych; wyszukiwania importerów, nabywców, pośredników, dystrybutorów i partnerów dla firm amerykańskich do tworzenia przedsiębiorstw typu joint venture; organizowania spotkań z przedstawicielami biznesu i rządu.

Sekcja Zarządzania

Pracownicy Sekcji Zarządzania odpowiadają za techniczne funkcjonowanie placówki, włącznie z dokonywaniem stosownych zakupów.

Biuro Bezpieczeństwa Regionalnego

Pracownicy Biura Bezpieczeństwa Regionalnego odpowiadają za zapewnienie bezpieczeństwa placówce i jej personelowi.

Sekcja Rolna

Pracownicy Sekcji Rolnej zajmują się promocją wyrobów amerykańskiego rolnictwa oraz prowadzą analizę w zakresie produkcji rolnej i sytuacji na rynku w kraju akredytacji.

Biuro Współpracy Obronnej

Pracownicy Biura Współpracy Obronnej zajmują się sprzedażą artykułów wojskowych za granicę oraz międzynarodową współpracą w sektorze uzbrojenia.

Biuro Attachè Obrony

Biuro Attachè Obrony (BAO) zajmuje się planowaniem i koordynacją amerykańskich działań wojskowych między polskimi siłami zbrojnymi, Departamentem Obrony, Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz Dowództwem amerykańskich sił w Europie. BAO nadzoruje amerykańskie wojskowe programy szkoleniowe i wspiera wizyty wysokich rangą przedstawicieli Departamentu Obrony.