Biuro Attachè Obrony

Biuro Attachè Obrony (BAO) zajmuje się planowaniem i koordynacją amerykańskich działań wojskowych między polskimi siłami zbrojnymi, Departamentem Obrony, Kolegium Połączonych Szefów Sztabów oraz Dowództwem amerykańskich sił w Europie. BAO nadzoruje amerykańskie wojskowe programy szkoleniowe i wspiera wizyty wysokich rangą przedstawicieli Departamentu Obrony.

Attachè obrony jest głównym doradcą ambasadora i wszystkich szefów sekcji Ambasady w sprawach dotyczących wojskowości. Reprezentuje on sekretarza obrony i jest członkiem zespołu szefów wszystkich sekcji Ambasady. Attachè wojskowego w Polsce mianuje amerykański sekretarz obrony. W ambasadzie Stanów Zjednoczonych jest jeszcze czterech attachè, którzy reprezentują poszczególne rodzaje wojsk.