Sekcja Ekonomiczna

Do zadań Sekcji Eonomicznej należy monitorowanie amerykańsko-polskich stosunków ekonomicznych i działanie na rzecz ich rozwoju. Od 1989 roku Stany Zjednoczone aktywnie wspierają rozwój silnej gospodarki rynkowej w Polsce oraz jak najsilniejszej partnerskiej współpracy gospodarczej między obu państwami. Sekcja Ekonomiczna współdziala ściśle z innymi sekcjami ambasady – zwłaszcza z Sekcją Handlową i Sekcją Współpracy Rolnej z Zagranicą – w celu wspierania interesów amerykańskiego biznesu w Polsce.

Lista spraw prowadzonych przez Sekcję Ekonomiczną obejmuje:

 • Partnerstwo gospodarcze z Polską w UE
 • Reformy gospodarcze i makroekonomika
 • Pomoc ekonomiczna
  Amerykańska pomoc dla Polski
  • Amerykańska polityka pomocowa
  • Działalność USAID w Polsce w latach 1989 – 2000
  • “USAID i polska dekada
 • Finanse i bankowość
 • Handel wielostronny i polityka gospodarcza
 • Handel dwustronny i inwestycje
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Telekomunikacja i handel elektroniczny
 • Środowisko, nauka i technologie