Amerykańska Pomoc dla Polski

Amerykańska Agencja ds. Rozwoju Międzynarodowego (USAID) zakończyła swoją misję w Polsce w roku 2000 w uznaniu Polski jako miejsca, gdzie transformacja od gospodarki planowanej centralnie do rynkowej zakończyła się sukcesem. Pomoc amerykańska dla Polski i siedmiu pozostałych krajów regionu była kontynuowana dzięki programowi partnerzy dla Stabilności Finansowej (PDF 146.90Kb) (PFS – Partners for Financial Stability) od połowy 1999 roku do kwietnia 2004, momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Niektóre z polskich firm nadal mogą uczestniczyć w regionalnych szkoleniach w ramach progragmu PFS w sektorze finansowym

partnerzy dla Stabilności Finansowej (PFS) (PDF 146Kb)

Stany Zjednoczone Ameryki, Polska i Ukraina utworzyły Inicjatywę Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej (PAUCI – Polish-American-Ukrainian Cooperation Initiative).

Inicjatywa Współpracy Polsko-Amerykańsko-Ukraińskiej

Dwie organizacje wywodzą się z Polsko-Amerykańskiej Fundacji Przedsiębiorczości (PAEF-Polsih American Enterprise Fund). Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności (PAFF – Polish-American Freedom Fund ) rozpoczęła swoją działalność w 1999 roku, w części sfinansowana ze środków PAEF. Spółka Enterprise Investors (EI) rozpoczęła swoją działalność ustanawiając w 1990 roku PAEF, co doprowadziło do utworzenia pierwszych dwóch equity funds w 1992 roku. W roku 2000 spółka EI zamknęła fundusz IV i rozpoczęła działalność jako niezależny i osiągający wielkie sukcesy fundusz inwestycyjny w Polsce.

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności

Spółka Enterprise Investors (EI)