Sekcja Polityczna

Sekcja Polityczna doradza Ambasadorowi w zakresie stosunków dwustronnych pomiędzy Stanami Zjednoczonym a Rzeczpospolitą Polską oraz na bieżąco informuje rząd Stanów Zjednoczonych o wydarzeniach politycznych i społecznych w Polsce. Pracownicy sekcji politycznej analizują sytuację wewnętrzną i politykę zagraniczną Polski oraz prezentują politykę rządu Stanów Zjednoczonych w oficjalnych kontaktach z polskimi urzędnikami, parlamentarzystami, politykami oraz z dyplomatami z innych państw.

Zadaniem Sekcji jest propagowanie stanowiska rządu Stanów Zjednoczonych oraz zacieśnianie dwustronnej współpracy z Polską w wielu różnych dziedzinach, między innymi w stosunkach polityczno-wojskowych, w obszarze praw człowieka oraz współpracy organów ścigania. Pracownicy sekcji często podróżują po Polsce w celu nawiązania bliższych kontaktów z polskim społeczeństwem oraz poprawy wzajemnego zrozumienia. Sekcja działa również na rzecz lepszej współpracy pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w obszarze zagadnień, które mają wymiar globalny.

Na czele Sekcji Politycznej stoi radca do spraw politycznych. W sekcji pracują dyplomaci oraz pracownicy specjalizujących się w polskiej polityce zagranicznej, sprawach wewnętrznych, oraz zagadnieniach polityczno-wojskowych.