Sekcja Rolna

Reprezentująca Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych, sekcja rolna ambasady USA w Warszawie zajmuje się monitorowaniem i analizą polityki rolnej i rozwoju rolnictwa w Polsce, na Litwie, Łotwie i w Estonii, a także promocją wymiany handlowej artykułami rolno-spożywczymi i zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i ochrony żywności. W tym celu staramy się podtrzymywać ścisły kontakt z przedstawicielami rządów, jak rownież sektora prywatnego Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Współpracujemy również z wieloma amerykańskimi organizacjami zrzeszającymi producentów i przetwórców spożywczych przy określaniu nowych możliwości eksportowych dla amerykańskich towarów rolno-spożywczych. Ułatwiamy takżę kontakty handlowe pomiędzy amerykańskimi eksporterami i Polskimi importerami.

Programy Departamentu Rolnictwa USA na rzecz wsparcia rozwoju polskiego rolnictwa i nauki.

Obowiązek odnowienia rejestracji w amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) w celu dopuszczenia produktów na rynek amerykański.

Heidi Broekemeier – Attache ds. Rolnych
Mira Kobuszyńska – Specjalista ds. Rolnictwa
Jolanta Figurska – Specjalista ds. Marketingu
Anna Galica – Specjalista ds. Rolnictwa
Magdalena Osińska – Asystentka ds. Administracyjnych

Podróżujący do Stanów Zjednoczonych

Wybierający się do Stanów Zjednoczonych mogą znaleźć odpowiedzi na wiele pytań dotyczących przywozu zwierząt domowych, koni i innych zwierząt do USA, jak również wymagania wwozowe i listę artykułów spożywczych, napojów i produktów rolnych, których wwóz na teren Stanów Zjednoczonych jest zakazany przez Departament Rolnictwa USA.

Ciekawostki dla podróżnych (PDF 87.29 KB)

Wwóz zwierząt domowych

Wwóz zwierząt domowych i innych zwierząt do Stanów Zjednoczonych
Sytuacja Weterynaryjna na Hawajach

WIADOMOŚCI OGÓLNE

Wyjazd do Stanów Zjednoczonych
Dowiedz się zanim wyruszysz w podróż

LINKI DO STRON RZĄDOWYCH AGENCJI AMERYKAŃSKICH ZWIĄZANYCH Z IMPORTEM ARTYKUŁÓW ROLNYCH I SPOŻYWCZYCH

Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS)/Agencja d/s Zdrowia Zwierząt i Roślin
Import żywności, zwierząt i roślin

Konwencja o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem CITES

U.S. Fish and Wildlife Service (USFWS)/ Amerykańska Agencja d/s Ryb i Dzikich Zwierząt

U.S. Customs and Border Protection (CBP)/ Agencja d/s Ceł i Ochrony Granic

Amerykańskie wymagania celne

U.S. Food and Drug Administration (FDA)/ Agencja d/s Żywności i Leków

Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF)/ Biuro d/s Alkoholu, Tytoniu, Broni i Materiałów Wybuchowych

 

Więcej informacji uzyskają Państwo przysyłając zapytanie faksem lub drogą elektroniczną:
Fax: (+4822) 504 2320 lub E-mail agwarsaw@poczta.onet.pl

  • Poznań, Gdańsk
  • Budma (Targi budowlane), Poznań, 22-25 stycznia 2008
  • International Food, Drink and Hospitality Exhibition, Warszawa, 19-21 maja 2008
  • Meble, Poznań, 28 maja – 31 maja 2008
  • Furnica (akcesoria i urządzenia do obróbki drewna), Poznań, 22-24 kwietnia, 2008
  • Polfish, Gdańsk, 16–18 czerwca 2009

Targi Regionalne w Europie, na których USDA ma swoje stoiska:

Anuga, Kolonia, Niemcy

10-14 października 2009
http://www.anuga.com

Sial 2008, Paryż, Francja

19 – 23 października 2008
http://www.sial.fr/

Seafood Show 2008, Bruksela, Belgia

22-24 kwietnia 2008
http://www.euroseafood.com/

Vinexpo 2007, Hong Kong, Chiny

27-29 maja 2008
http://www.vinexpo.com/

Raporty BICO
dane ogólne, szczegółowe na temat wymiany handlowej artykułami rolnymi i spożywczymi za lata fiskalne i kalendarzowe.

Wymiana handlowa Stanów Zjednoczonych
bardziej szczegółowe dane dotyczące importu i eksportu poszczególnych artykułów rolnych i spożywczych w zestawieniu dwu lub pięcioletnim.