Obowiązek odnowienia rejestracji w amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków w celu dopuszczenia produktów na rynek amerykański

W związku ze zmianą Ustawy o Bezpieczeństwie Żywności (Food Safety Modernization Act – FSMA) wszystkie firmy pochodzące zarówno z USA, jak też zagraniczne muszą zarejestrować się w amerykańskim Urzędzie ds. Żywności i Leków (Food and Drug Administration – FDA) w celu dopuszczenia ich produktów na rynek amerykański. Proces rejestracji musi być powtarzany, co dwa lata.

Firmy, które eksportują produkty do USA i posiadają numer FDA mają obowiązek odnowienia  tej rejestracji do końca 2012 roku, w przeciwnym razie, z dniem 31 grudnia 2012, numer FDA będzie automatycznie unieważniony.

Odnowienia rejestracji należy dokonać logując się na stronie www.fda.gov  używając  haseł i kodów które otrzymali Państwo przy pierwszej rejestracji.  Rejestracja dokonywana jest w języku angielskim.

Poniżej przesyłamy dodatkowe informacje (w jęz. angielskim), które mogą być dla Państwa przydatne podczas dokonywania rejestracji.

Online FDA Food Facility Registration: The FDA recently issued guidance regarding registration requirements for food manufacturing facilities.  Domestic and foreign food facilities must be registered with FDA by the end of the year.

Information About the Registration of Food Facilities:
Registration of food facilities help desk –  furls@fda.gov
Phone: 800-216-7331 or 301-575-0156