Sekcja Spraw Publicznych

Biuro Spraw Publicznych, kontynuator Służby Informacyjnej Stanów Zjednoczonych (United States Information Service), w imieniu rządu Stanów Zjednoczonych i ambasady USA w Polsce zajmuje się wszystkimi kwestiami dotyczącymi kontaktów ze środkami przekazu i światem kultury.Poza biurem w ambasadzie w Warszawie, Biuro Spraw Publicznych ma placówkę w Krakowie oraz przedstawiciela w Poznaniu.

Biuro Spraw Publicznych działa na rzecz umocnienia i rozwoju stosunków amerykańsko-polskich poprzez:

  • Przybliżanie polityki USA przy uwzględnieniu całej złożoności społeczeństwa amerykańskiego, z myślą o lepszym poznaniu Stanów Zjednoczonych.
  • Tworzenie, promowanie i realizację edukacyjnych i kulturowych programów wymiany, które służą poprawie stosunków i lepszemu zrozumieniu między mieszkańcami Polski i Stanów Zjednoczonych.

Biuro Spraw Publicznych podejmuje różnorodne działania na rzecz zakładanych celów, realizowane w ramach:

Sekcji Prasowej, która zajmuje się organizowaniem konferencji prasowych, briefingów i wywiadów, jak również rozprowadza materiały i artykuły przybliżające politykę Stanów Zjednoczonych.

Sekcji Kulturalnej, która prowadzi szereg programów wymiany między różnorodnymi grupami w Polsce i Stanach Zjednoczonych oraz nadzoruje angażowanie się rządu Stanów Zjednoczonych w działania kulturowe i edukacyjne między Polską i Stanami Zjednoczonymi.