Sekcja Zarządzania

Sekcja Zarządzania odpowiada za kierowanie bieżącą pracą ambasady, ze szczególnym zwróceniem uwagi na finanse, łączność, utrzymanie i konserwację obiektów, zakupy, kontrakty oraz zasoby ludzkie.