Sztuka w Ambasadach

Utworzone w 1963 r. przy Departamencie Stanu biuro Sztuka w Ambasadach (AIE) odgrywa istotną rolę w dyplomacji publicznej USA poprzez realizację ekspansywnej misji kulturalnej, tworzenie wystaw czasowych i stałych, pracę z artystami i publikacje. Museum of Modern Art już dekadę wcześniej doceniło znaczenie globalnego programu sztuk wizualnych. Na początku lat sześćdziesiątych prezydent John F. Kennedy nadał programowi formalne ramy i mianował pierwszego dyrektora. Działając obecnie w ponad 200 różnych miejscach, AIE jest kuratorem wystaw czasowych i stałych w przestrzeniach reprezentacyjnych biur, konsulatów i ambasad na całym świecie, wybierając i zamawiając sztukę współczesną w Stanach Zjednoczonych i krajach urzędowania. Wystawy te dają międzynarodowemu audytorium szansę docenienia jakości, zakresu i różnorodności sztuki i kultury obu krajów, zapewniając AIE obecność w większej liczbie krajów niż ma to miejsce w przypadku jakiejkolwiek innej amerykańskiej fundacji lub organizacji artystycznej.

Dzięki wystawom organizowanym przez AIE również osoby, które nie miałyby okazji pojechać do Stanów Zjednoczonych, mogą osobiście doświadczyć głębi i różnorodności amerykańskiego dziedzictwa artystycznego i wartości amerykańskich. Tym samym powstaje „ślad, który odciska się wszędzie tam, gdzie nie byłoby innej możliwości zapoznania się z amerykańską sztuką”.