Więcej Informacji

 • Ambassador – Mark Brzezinski
 • Zastępca Szefa Misji – Daniel Lawton
 • Konsul Generalny – Hale VanKoughnett
 • Radca ds. Administracyjnych  – Ann Gabrielson
 • Radca ds. Politycznych – Anthony Pirnot
 • Radca ds. Ekonomicznych – Heather Rogers
 • Radca ds. Prasy i Kultury – James Wolfe
 • Szef Sekcji Bezpieczeństwa – George Semertsidis
 • Attaché ds. Wojskowych – Col Eric Trychon
 • Szef Biura Współpracy Wojskowej – Col Scott Wallace
 • Radca ds. Handlowych – James Lindley
 • Radca ds. Rolnych – Alicia Hernandez
 • Federalne Biuro Śledcze – Christopher Brest
 • Attaché Krajowy, Agencja ds. Zwalczania Narkotyków – Daniel Mitry
 • Attaché, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego /Agencja ds. Bezpieczeństwa Transportu – Brian Krenzien
 • Attaché ds. Energetyki – Robert Rudich

Konsulat Amerykański w Krakowie:

 • Konsul Generalny – Erin Nickerson
 • Szef Sekcji Politycznej – Erjon Kruja
 • Szef Sekcji Administracyjnej – Mely Jacobson
 • Konsul ds. Prasy i Kultury – Dolores Prin
 • Szef Sekcji Bezpieczeństwa Regionalnego – Kevin Sleight