Więcej Informacji

 • Ambassador – Mark Brzezinski
 • Zastępca Szefa Misji – Daniel Lawton
 • Konsul Generalny – Hale VanKoughnett
 • Radca ds. Administracyjnych  – Ann Gabrielson
 • Radca ds. Politycznych – Anthony Pirnot
 • Radca ds. Ekonomicznych – Douglas O’Neill
 • Radca d.s. Prasy i Kultury – Brian George
 • Szef Sekcji Bezpieczeństwa – George Semertsidis
 • Attaché ds. Wojskowych – Col John Zohn
 • Szef Biura Współpracy Wojskowej – Col Richard Bush Jr.
 • Radca ds. Handlowych – James Lindley
 • Attache ds. Rolnych – Heidi Broekemeier
 • Federalne Biuro Śledcze – Christopher Brest
 • Attaché Krajowy, Agencja ds. Zwalczania Narkotyków – Daniel Mitry
 • Attaché, Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego /Agencja ds. Bezpieczeństwa Transportu – Brian Krenzien
 • Attaché ds. Energetyki – Robert Rudich

Konsulat Amerykański w Krakowie:

 • Konsul Generalny – Erin Nickerson
 • Szef Sekcji Politycznej – Erjon Kruja
 • Szef Sekcji Administracyjnej – Mely Jacobson
 • Szef Sekcji Prasy i Kultury – Althea Cawley-Murphree
 • Szef Sekcji Bezpieczeństwa Regionalnego – Kevin Sleight