Pracuj z nami

Dziękujemy za zainteresowanie pracą w Ambasadzie USA w Warszawie. Informujemy, iż Ambasada prowadzi rekrutację wyłącznie przez system elektroniczny ERA (Electronic Recruitment Application). 

Jak złożyć aplikację?

 

Aby złożyć aplikację proszę skorzystać z naszego Elektronicznego Systemu Aplikacji (ERA). Wszystkie aktualne oferty pracy w Ambasadzie w Warszawie oraz Konsulacie w Krakowie znajdują się tutaj.

Elektroniczny System Aplikacji (ERA)

  • ERA – ZAŁÓŻENIE KONTA:

Aby złożyć aplikację na stanowisko, należy założyć konto ERA i zapamiętać swoje hasło (należy podać hasło łatwe do zapamiętania). Za dane do logowania podawane w systemie ERA odpowiedzialność ponosi użytkownik.

  • ERA – ZAPISYWANIE POSTĘPU APLIKACJI:

Proszę pamiętać, aby zapisywać wypełnione dane na bieżąco, iż ERA wylogowywuje kandydatów z systemu co 20-30 minut i prosi o ponowne wpisywanie hasła. Dane które nie będą zapisywane ręcznie (klikając w przycisk “Save” w prawym górnym rogu) zostaną utracone po ponownym zalogowaniu się.

  • WYMAGANE INFORMACJE:

Aplikując należy dodać WSZYSTKIE istotne informacje dot. WYKSZTAŁCENIA (z nazwą kierunku, szkołą, datą ukończenia studiów), DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO (ze szczegółowym opisem obowiązków!) oraz JĘZYKÓW (w tym język ojczysty).

Bez tych informacji aplikacja NIE będzie kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

  • WYMAGANE DOKUMENTY:

Aplikując na DOWOLNE stanowisko wymagane jest załączenie dyplomu / certyfikatu potwierdzającego poziom wykształcenia. Niektóre stanowiska mogą również wymagać załączenia ważnego prawa jazdy (obie strony) i / lub dodatkowych certyfikatów.

Bez załączonych dokumentów aplikacja NIE będzie kompletna i nie zostanie rozpatrzona.

  • PRZDATNE WSKAZÓWKI:

NALEŻY dokładnie przeczytać ogłoszenie oraz wymagania dot. Wykształcenia, Doświadczenia zawodowego, Języków oraz dokumentów przed złożeniem aplikacji (wniosku).

NALEŻY przygotować potrzebne skany dokumentów do załączenia przed złożeniem aplikacji.

NALEŻY szczegółowo opisać doświadczenie zawodowe, aby potwierdzić posiadanie wymaganej wiedzy na dane stanowisko.

NIE NALEŻY załączać CV! Wyłącznie informację zawarte w aplikacji będą brane pod uwagę.

Zapraszamy do kontaktu z Biurem Rekrutacji w razie pytań bądź wątpliwości pod adresem WarsawRecruitment@state.gov 😊

Kto może aplikować?

 

Open to: All Interested Candidates – dla osób posiadających obywatelstwo polskie bądź posiadających ważne pozwolenie na pobyt w Polsce.

Open to: Current Employees of the Mission – dla wszystkich aktualnie zatrudnionych przez misję USA w Polsce. Osoby niespełniające tego kryterium nie będą kwalifikowane.

Open to: USEFMs only – tylko dla członków rodzin pracowników misji dyplomatycznej. USEFM mogą również się aplikować na dowolne inne stanowiska.