Sekcja Prasy i Kultury – Kraków

Sekcja Prasy i Kultury Konsulatu Generalnego Stanów Zjednoczonych w Krakowie zajmuje się kontaktami z mediami i instytucjami kultury na terenie 5 południowych województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Sekcja Prasy i Kultury:

  • organizuje wywiady, dostarcza artykuły prasowe i inne teksty na temat polityki Stanów Zjednoczonych,
  • organizuje programy wymiany między różnymi segmentami społeczeństw polskiego i amerykańskiego,
  • organizuje współpracę kulturową i edukacyjną między Polską i Stanami Zjednoczonymi.

Amerykańskie Centrum Informacji mieszczące się w Konsulacie Generalnym USA w Krakowie dostarcza polskim instytucjom aktualnych i wyczerpujących informacji na temat polityki zagranicznej, gospodarki, handlu i spraw wewnętrznych USA, społeczeństwa i kultury amerykańskiej.

Amerykańskie Centrum Informacji:

  • publikuje dwumiesięcznik dla uczniów szkół średnich oraz nauczycieli języka angielskiego Zoom in on America.

Biuro Doradztwa Edukacyjnego dysponuje zbiorem katalogów i poradników dla osób zainteresowanych studiowaniem w USA.