Konsul Generalny

Patrick T. Slowinski

Patrick T. Slowinski jest zawodowym dyplomatą Zagranicznej Służby Dyplomatycznej Stanów Zjednoczonych. Karierę dyplomatyczną rozpoczął jako wicekonsul w Ambasadzie USA w Warszawie. Od tego czasu pełnił wiele zadań obejmujących kwestie ekonomiczne za granicą. Po Warszawie, pracował na Ukrainie, w Turkmenistanie, Afganistanie i niedawno w Rosji.

W latach 2016-2018 pracował jako Zastępca Radcy ds. Ekonomicznych w Ambasadzie Stanów Zjednoczonych w Moskwie, gdzie kierował jednostką makroekonomiczną, energetyczną i społeczno-ekonomiczną ambasady.

Przed przyjazdem do Polski pracował w Waszyngtonie jako Specjalista ds. Polski w Biurze Europy Środkowej Departamentu Stanu. Na tym stanowisku zajmował się zarówno politycznymi, jak i gospodarczymi dwustronnymi relacjami z Polską. Współpracował ściśle z Ambasadą RP w Waszyngtonie na rzecz wzmocnienia dwustronnych relacji, posługując się językiem polskim.

Pracował również za granicą, na Ukrainie, w Turkmenistanie i Afganistanie w latach 2009-2013, gdzie zajmował się kwestiami ekonomicznymi, w sektorze energii, górnictwa i handlu. Podczas pełnienia tych funkcji często wykorzystywał znajomość języka rosyjskiego i ukraińskiego.

Jego szerokie doświadczenie w sprawach związanych z energetyką zaowocowało otrzymaniem funkcji w Biurze Przedstawiciela Handlowego Stanów Zjednoczonych Prezydenta Stanów Zjednoczonych Ameryki, gdzie był dyrektorem na Południową i Środkową Azję oraz Irak. Powrócił także do Biura Zasobów Energetycznych Departamentu Stanu, by służyć jako Starszy dyplomata ds. Energii na Eurazję. Jego praca obejmowała ponad dwadzieścia krajów.

Zanim został dyplomatą, Patrick T. Slowinski pracował jako administrator uniwersytetu, koordynator akademicki studentów międzynarodowych oraz członek wydziału językoznawstwa i Biura ds. rozwoju studentów. Pracował także jako językoznawca zajmując się zarówno teoretyczną jak i stosowaną lingwistyką. W 2002 r. uzyskał stopień doktora edukacji i ukończył pracę doktorancką w Kansas State University. Nadal kontynuuje pracę akademicką w celu uzyskania stopnia naukowego z dziedziny psychologii przemysłowej i zawodowej w Harvard Extension School.

Mówi płynnie po polsku, rosyjsku, ukraińsku i francusku. Ma czworo dzieci i jednego wnuka.