Z-ca attache ds. kultury Scott Whitmore spotyka się z młodymi liderami projektów społecznych

Scott Whitmore, z-ca attache ds. kultury spotkał się z młodymi liderami projektów społecznych, którzy wzięli udział w programie Równać Szanse Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności. Scott Whitmore rozmawiał z nimi m.in. na temat systemu edukacyjnego w USA i możliwościach nauki w Stanach Zjednoczonych.

Program, w którym uczestniczyli młodzi, to tygodniowe szkolenie dla liderów projektów zrealizowanych w małych miejscowościach, których celem było rozwijanie kompetencji społecznych młodych ludzi. Na szkoleniu młodzież uczyła się jak rozwijać grupy młodzieżowe, kierować nimi i jak realizować własne inicjatywy w lokalnym środowisku. Uczestnicy to młodzi ludzie w wieku 16-19 lat, tegoroczni absolwenci gimnazjów aż do tegorocznych maturzystów. Szkolenie było zorganizowane przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży.