Europa i Eurazja: USA ogłaszają zamiar wycofania się z traktatu INF

Komunikat prasowy

sekretarza stanu

Michaela R. Pompeo,
Waszyngton,

2 lutego 2019

W dn. 4 grudnia 2018 r. Stany Zjednoczone ogłosiły, że Federacja Rosyjska łamie w istotny sposób układ o likwidacji rakiet średniego i krótkiego zasięgu (INF), a ocenę tę podzieliły wszystkie kraje członkowskie NATO. Stany Zjednoczone zapowiedziały również, że zawieszą swoje zobowiązania w ramach traktatu w następstwie istotnego naruszania układu przez Rosję, jeśli ta nie powróci do pełnego i weryfikowalnego przestrzegania jego postanowień w terminie 60 dni.

Rosja nie podjęła niezbędnych kroków do powrotu do przestrzegania zapisów traktatu w ciągu 60 dni. Nadal w istotny sposób łamie swoje zobowiązania co do zakazu wytwarzania, posiadania i testowania pocisków rakietowych wystrzeliwanych na odległość od 500 do 5,500 km. Stany Zjednoczone podejmowały daleko idące starania na rzecz zachowania traktatu INF, inicjując ponad 30-krotnie przez prawie 6 lat rozmowy nt. naruszania traktatu przez Rosję z przedstawielami tego kraju, w tym również z udziałem jego najwyższych władz. Mimo naszych starań Rosja nadal odrzuca twierdzenia, że jej zakazane systemy rakietowe SSC-8 oraz 9M729 naruszają zapisy traktatu. W odpowiedzi na łamanie traktatu przez Rosję i w zgodzie z prawem międzynarodowym Stany Zjednoczone z dniem dzisiejszym zawieszają swe zobowiązania w ramach traktatu.

Ponadto Stany Zjednoczone przekazały Rosji oraz innym stronom traktatu oficjalne powiadomienie, że na podstawie Artykułu XV traktatu wycofają się w terminie 6 miesięcy z uczestnictwa w traktacie. Stany Zjednoczone uznały, że nadzwyczajne zdarzenia związane z przedmiotem traktatu a wynikające z ciągłego nieprzestrzegania jego postanowień przez Rosję zagrażają najistotniejszym interesom USA, zatem Ameryka nie może nadal ograniczać się jego postanowieniami, podczas gdy Rosja w sposób otwarty je narusza. O ile Rosja nie powróci do pełnego i weryfikowalnego przestrzegania traktatu i nie wyeliminuje wszystkich pocisków 9M729, ich wyrzutni i towarzyszącego im sprzętu w terminie 6 miesięcy, traktat ulegnie wygaśnięciu.

Stany Zjednoczone traktują poważnie swe zobowiązania traktatowe i nie będą stać bezczynnie, gdy inni swe zobowiązania lekceważą. Naruszanie postanowień traktatu musi się spotkać z konsekwencjami. Stany Zjednoczone są nadal gotowe przestrzegać skutecznych mechanizmów kontroli zbrojeń, które umacniają bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych, sojuszników i krajów partnerskich, które są zarazem weryfikowalne i wykonalne oraz obejmują partnerów wypełniających odpowiedzialnie przyjęte zobowiązania. Stany Zjednoczone są gotowe podjąć z Rosją negocjacje w sprawie kontroli zbrojeń, które spełniają te kryteria. Niestety, ze względu na ciągłe łamanie przez Rosję jego postanowień, traktat INF nie jest już skuteczny. Podjęte dziś działania mają na celu obronę interesów i bezpieczeństwa Ameryki oraz jej sojuszników i partnerów.