Myśliwce F-15E Sił Powietrznych USA lecą do Polski w celu odbycia ćwiczeń lotniczych

F-15E Strike Eagle (Fot. Madeline Herzog)

Biuro spr. publ. 48. skrzydła myśliwskiego
e-mail: 48fw.pa@us.af.mil
25 marca 2019

LAKENHEATH, Anglia: Należące do Sił Powietrznych USA myśliwce F-15E Strike Eagle, wraz załogami i personelem pomocniczym, zostały przemieszczone z bazy RAF-u w Lakenheath (Anglia) do bazy lotniczej w Powidzu i wezmą udział w zaplanowanych na 25 marca ćwiczeniach Rapid Panther.

Przelot maszyn dowodzi zdolności 48. skrzydła myśliwskiego do szybkiego przemieszczania się w sile kilku samolotów i towarzyszącego personelu w celu przeprowadzenia ćwiczeń lotniczych wraz z polskimi Siłami Powietrznymi.

Ćwiczenia tego typu doskonalą kolektywną gotowość, umacniają relacje z sojusznikami w NATO i krajami partnerskimi oraz dowodzą zaangażowania USA na rzecz regionalnego bezpieczeństwa.

Ćwiczenie nie ma odniesienia do jakiejkolwiek sytuacji rzeczywistej na świecie. Samoloty Sił Powietrznych USA wraz z personelem są rutynowo przemieszczane na terenie Europy w celu odbywania ćwiczeń oraz wspierania sojuszników NATO-wskich i państw partnerskich.