Wizyta Sekretarza Stanu Pompeo w Polsce: Uczczenie Wspólnej Historii i Praca na Rzecz Przyszłości

DEPARTAMENT STANU USA

biuro rzecznika prasowego

12 lutego 2019

WIZYTA SEKRETARZA STANU POMPEO W POLSCE:

UCZCZENIE WSPÓLNEJ HISTORII I PRACA NA RZECZ PRZYSZŁOŚCI

 

 • Tak jak przez całe dziesięciolecia Stany Zjednoczone wspierały Polaków w ich walce o prawa polityczne, gospodarcze, religijne oraz inne prawa człowieka, tak i dzisiaj stoimy ramię w ramię jako sojusznicy. Trzydzieści lat temu naród polski wyszedł zza żelaznej kurtyny i upomniał się o suwerenność i wolność. Polska stawiająca opór sowieckiej dominacji powróciła do świata Zachodu, wstępując do NATO i Unii Europejskiej.
 • W tym roku przypada 100. rocznica ustanowienia relacji dyplomatycznych między Stanami Zjednoczonymi a Polską, jak też 20. rocznica przystąpienia Polski do NATO.
 • Sojusz transatlantycki zapewnił Polsce podstawy do pomyślnego rozwoju przez ostatnie 30 lat. Spoglądając na kolejne trzydziestolecie, jesteśmy świadomi konieczności utrzymania niezłomnej postawy wobec nowych wyzwań, w tym tych płynących z Rosji i Chin.

PRZEGLĄD ZOBOWIĄZAŃ I DALSZE INWESTOWANIE WE WSPÓLNE BEZPIECZEŃSTWO

 • Zobowiązania Stanów Zjednoczonych w stosunku do NATO i naszych sojuszników europejskich są trwałe i niezmienne. Polska jest mocnym sojusznikiem w NATO od chwili przystąpienia do sojuszu w 1999 roku, a polscy żołnierze godnie służą w misjach NATO-wskich na całym świecie. Polska gości obecnie na swym terytorium dowodzoną przez USA batalionową grupę bojową w ramach NATO-wskiej zwiększonej Wysuniętej Obecności, która ma za zadanie powstrzymać agresję na wschodnią flankę NATO.
 • Oczekujemy, że wszystkie kraje członkowskie będą sprawiedliwie wypełniać zobowiązania na rzecz kolektywnej obrony poprzez odpowiednie nakłady na własną obronę oraz wkład na potrzeby obronne sojuszu. Polska zasługuje na szczególne wyróżnienie jako kraj już wypełniający założenia inwestycyjne na obronę sojuszu.
 • We wrześniu 2018 r. prezydent Trump i prezydent Duda podpisali Wspólną deklarację o polsko-amerykańskim partnerstwie strategicznym, podkreślającą fakt, że USA i Polska będą nadal poszerzać opartą na priorytetach współpracę pogłębiającą relacje w zakresie bezpieczeństwa.
 • Polska podpisała umowy o znaczących zakupach sprzętu wojskowego kompatybilnego z wyposażeniem NATO, które przynoszą korzyści gospodarcze firmom amerykańskim i polskim jak też produkującym ten sprzęt załogom.

Rozwijając Wspólny Dobrobyt i Demokratyczne Wolności

 • Będziemy traktować sojuszników jak sojuszników i spodziewamy się, że będą oni wywiązywać się ze swoich zobowiązań sojuszniczych. Jako członkowie NATO, OBWE i innych instutucji transatlantyckich nasze rządy zobowiązały się działać niestrudzenie na rzecz zapewnienia naszym obywatelom wolności.
 • Wolne media, niezależne sądownictwo i silne społeczeństwo obywatelskie to trzy główne podwaliny zdrowej demokracji. Podczas wizyty Departament Stanu ogłosi nowe inicjatywy, które wzmocnią zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w rejonie Europy Środkowej.
  • W Europie Środkowej zwiększamy amerykańskie wsparcie w walce z korupcją, współpracujemy ze służbami porządkowymi i rozwijamy dziennikarstwo śledcze, by móc prześledzić związki między lokalną korupcją a rosyjskimi i chińskimi wpływami.
  • Zwiększymy wsparcie dla niezależnych mediów lokalnych we wszystkich czterech krajach Wyszegradu, gdzie kładziemy nacisk na tworzenie nowych możliwości wymiany, podnosimy umiejętności pracowników i poprawiamy praktyki biznesowe, aby w większym stopniu uniezależnić lokalne media od rządowych dotacji.
  • Stany Zjednoczone opowiadają się za zasadą podziału władzy i niezależności sądowniczej.
 • Polsko-amerykańskie więzi kulturalne są głębokie i silne i naszą intencją jest dalsze ich pogłębianie.
  • Polsko-Amerykański Program Fulbrighta, który obchodzi w tym roku 60. rocznicę powstania, jest największym i najdłużej działającym programem wymiany akademickiej w Europie Środkowej.
  • Program Wymiany Przyszłych Liderów (FLEX) przyznaje rocznie około 30 stypendiów dla uczniów szkół średnich, dzięki którym mogą oni uczyć się w Stanach Zjednoczonych i mieszkać u amerykańskich rodzin.
 • Polska jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gospodarek w Europie, a Stany Zjednoczone cenią sobie silne więzi handlowe i biznesowe z Polską. W roku 2018 obroty w handlu dwustronnym i usługach między Polską a Stanami Zjednoczonymi osiągnęły około 19 miliardów dolarów.
 • Stany Zjednoczone prowadzą również rokowania na rzecz wzmocnienia więzi handlowych z Unią Europejską, których Polska jako członek Unii Europejskiej może być beneficjentem. Związki gospodarcze Stanów Zjednoczonych z Unią Europejską są największe na świecie i stanowią 1 bilion dolarów w wymianie towarów i usług.
 • Stany Zjednoczone popierają europejskich sojuszników w ich dążeniu do osiągnięcia niezależności energetycznej poprzez dokonywanie zakupów energii na sprawiedliwych zasadach rynkowych i tym samym zmniejszając prawdopodobieństwo, że któryś z dostawców energii będzie wywierał polityczną presję. Oba kraje zobowiązują się wzmacniać bezpieczeństwo energetyczne poprzez zróżnicowanie dostaw dla Polski i w szerszej perspektywie dla Europy jako całości.
  • Podobnie jak Polska, Stany Zjednoczone przeciwstawiają się realizacji projektu rurociągu Nord Stream 2.
  • Gratulujemy Polsce imponujących dokonań na rzecz dywersyfikacji źródeł dostaw energii, w tym inwestycji w infrastrukturę, jaką jest terminal skroplonego gazu ziemnego LNG w północno-zachodniej Polsce, gdzie pierwsza dostawa amerykańskiego gazu miała miejsce w czerwcu 2017 r. Istnieje wielki potencjał do jeszcze większej współpracy energetycznej między Polską a Stanami Zjednoczonymi w dziedzinie źródeł odnawialnych i energetyce jądrowej.