FLEX Program 2019/2020 – rekrutacja trwa do 16 października!

Program FLEX jest całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają na rok szkolny do Stanów Zjednoczonych. Od 26 lat w Programie FLEX uczestniczyło ponad 27 000 uczniów z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Jego celem jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych regionów. Dzięki uczestnikom Programu Amerykanie mogą dowiedzieć się więcej o kulturze i dziedzictwie narodowym innych krajów, a uczniowie mogą stać się częścią amerykańskiej szkoły i społeczności. W ramach Programu FLEX co roku ponad 900 uczniów wyjeżdża do USA, gdzie mieszka z rodziną goszczącą i uczy się w amerykańskiej szkole. W zeszłym roku z Polski wyjechało 43 uczestników, którzy właśnie są w USA i teraz realizują swój „American Dream”.

Program FLEX pokrywa:

 • Podróż z miejsca zamieszkania do USA oraz powrót do Polski
 • Miesięczne stypendium na pokrycie wydatków osobistych
 • Zakwaterowanie u rodziny goszczącej w USA na okres 1 roku
 • Program szkolny w amerykańskiej szkole średniej
 • Szkolenie przedwyjazdowe
 • Udział w wydarzeniach lokalnych w miejscu zamieszkania w USA
 • Ubezpieczenie medyczne

Rekrutacja potrwa do 16 października 2018 roku, jest bezpłatna i otwarta dla wszystkich spełniających kryteria:

 1. Należy być uczniem 3 klasy gimnazjum, bądź 1 lub 2 klasy liceum/technikum oraz być urodzonym pomiędzy 15.07.2001-15.07.2004.
 2. Posiadać status ucznia w momencie aplikowania o udział w programie
 3. Mieć dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce
 4. Znać język angielski w stopniu umożliwiającym wypełnienie aplikacji online
 5. Spełniać wymogi określone dla osób ubiegających się o wizę typu J-1
 6. Posiadać obywatelstwo polskie oraz ważny paszport

Zainteresowanych  zapraszamy do wypełnienia aplikacji online: https://ais.americancouncils.org/flex.

Półfinaliści zostaną wybrani przez niezależny, amerykański zespół ekspercki po przeanalizowaniu wszystkich wniosków. Otrzymają oni właściwą aplikację do wypełnienia, wezmą udział w teście językowym, napiszą 3 eseje a przedstawiciel American Councils przeprowadzi z nimi krótką rozmowę. Aplikację można wypełnić  tylko jeden raz.

Więcej informacji:

www.americancouncils.pl

http://discoverflex.org